24. Furuholmen og Nesengen

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

Furuholmen og Nesengen hørte tidligere til Stokke tinglag, og ble først ved resolusjon av 14/5 1864 overført til Andebu. Vi tar imidlertid her med hovedtrekkene av de to bruks historie også før den tid.

Begge lå fra gammelt under Buar i Arnadal, som igjen lå under Fossnes. Buar ble visstnok ikke ryddet før først på 1600-tallet. I 1630 skal Erik Askjem ha brukt Nesengen. I 1706 sies Furuholmen og Nesengen å være «engestykker» under Buar. Men snart blir de betenget som husmannsplasser. I de første tiår av 1700-tallet synes Buar, Buarjordet, Furuholmen og Nesengen samlet å ha vært brukt av én og samme husmann; i 1700 Jakob Gulbrandsen, i 1729 Helge Halvorsen.

Furuholmen ble i slutten av 1700-tallet og fram til 1809 brukt av husmennene på Buar, bortsett fra en del som ble drevet av husmannen i Nesengen, Ketil Svendsen. Se videre bnr. 1.

I Nesengen døde 1750 Fredrik Andersen, 56 år gl. Han hadde en sønn Erik, om hvem det i 1748 heter at han er «gevorben soldat».

Ca. 1760 må det ha bodd to familier her. Den ene er Kristoffer Olsen med sin hustru Viveke Larsdatter; de fikk 1762 sønnen Lars. Må ha flyttet vekk ganske snart.

Den andre en Ketil (Kittil) Svendsen, visstnok en innflyttet døl, som er husmann her fra ca. 1760 til 1809, da han døde, 89 år gl. G. 1753 m. Anne (Ane) Olsdatter fra Stigen (Døvle), d. 1807, 84 år gl. De hadde først vært på Askjemplassen noen år. 9 barn, hvorav 4 døde små; de øvrige var: 1. Sibille, f. 1753, g.m. Hans Andersen på pl. Janholt, Konnerud. 2. Anne Tonette (Antonette), f. 1754, g. 1782 m. Abraham Ellefsen, f. 1760 på Møyland; de ble husmannsfolk i Pipenholt (Nordre Trollsås), s. d. 3. Gunhild, f. ca. 1758, d. 1790, ug. 4. Mari, f. 1760, g. 1790 m. em. Johannes Olsen; de kom til Elta u. Huflåtten i Arnadal. 5. Svend, f. ca. 1767, d. tidlig. Ketil brukte også en del av Furuholmen. Han hadde på slutten en fostersønn, Isak Larsen, brorsønn av hustruen Anne. Boet etter Ketil viste 25 rdl. netto.

I 1809 solgte eieren av Buar (og Fossnes) Kristian Rikard Nygaard, Furuholmen og Nesengen til Hans Pedersen Øvre Gjermundrød; se ndfr., henholdsvis bnr. 1 og bnr. 2. Skylddeling ble holdt 18/9 1809, og de to utskilte parter ble vurdert å utgjøre ¼ av hele Buar, dvs. 7 skinn, hvorav Furuholmen ble satt til ⅔ ( 4 ⅔ skinn) og Nesengen ⅓ (2 ⅓ skinn).

 

Bruksnr. 1, Furuholmen (skyld 60 øre).

Eiere og brukere

Hans Pedersen Gjermundrød (personalia, se Ø. Gjermundrød) hadde Furuholmen 1809—12. Deretter gikk bruket flere ganger i handelen; de følgende eiere var:

Kristoffer Mathiassen Solli (Sandar) 1812—14, Mikkel Bentsen 1814—15, personalia, se Svindalen (de to siste hadde også Bruk 2 på Øvre Gjermundrød), deretter Søren Reiersen, som i 1819 solgte Furuholmen til Hans Olsen Buar og Kristoffer Pedersen Dyrsø. Disse solgte i 1823 videre til Helge Olsen Nordby, som bor her iallfall til ut i 40-åra. G.m. Karen Knutsdatter. Barn f. her: Else Marie, f. 1824, Kristian, f. 1826, Martin, f. 1829. Kristian ble konfirmert her 1842. I 1825 solgte Helge et jord- og skogstykke, ca. ¼ av eiendommen, til Jakob Simensen, som kom hit fra Sukke i Andebu (s. d., hvor personalia finnes). Han og hustruen Helvig Mortensdatter (de hadde visst ingen barn) bodde her lenge utover; Jakob d. 1859, 70 år gl., og Helvig 1869, 86 år. Jakob var bror av Nils Simensen i Nesengen (se bnr. 2). Ca. 1860 blir Furuholmen kjøpt av

Gullik Olsen ca. 1860—1909. Var fra Husland i Flesberg, Numedal. F. 1830, d. 1909, tømmermann, g.m. Maren Sofie Kristoffersdatter, f. 1827 i Arnadal, d. 1891. Barn: 1. Johan, f. 1861, se ndfr. 2. Hella Olava, f. 1863. 3. Ole Kristian, f. 1867. Etter Gulliks død ble gården overtatt av sønnen

Johan Gulliksen 1909—16. F. 1861, d. 1916, skredder, g. 1900 m. Petrine Hansdatter fra Bergan i Skjee, f. 1875. Barn: 1. Peder Georg, f. 1901. 2. Hans, f. 1903. 3. Ole Martin, f. 1904. 4. Nils Kristian, f. 1907. 5. Jørgen Nikolai, f. 1913. Ved skifteskjøte tgl. 1918 ble gården solgt til Martin A. Rød og Ludvig Gallis, som s.å. solgte videre til

Anders Andersen 1918—41. F. 1879 i Gjerpen, d. 1959, g.m. Hanna Kaspara Hansen fra Skiptvedt i Østfold, f. 1880, d. 1971. 14 barn, hvorav 7 vokste opp (de 5 første f. i Porsgrunn): 1. Gotfred, f. 1900, d. 1921, ug. 2. Evy, f. 1902, g.m. gbr. Thorvald Buar, Arnadal, f. 1890, d. 1963. 3. Anders, f. 1910, skogsarb., g.m. Helene Hunsrød fra Skjee, f. 1912; bor i Stokke. 4. Hans, f. 1911, se ndfr. 5. Solveig, f. 1914, g.m. gbr. Sverre Larsen, Lingelem, Sandar, f. 1913. 6. Alvild (sønn), f. 1916 i Skotfoss, d. 1963, ug. 7. Inga, f. 1920, ansatt på «Tubefabrikken A/S», Sem, g.m. bygningsarb. Håkon Bråvold, f. 1920; bor Soltun. Anders solgte gården i 1941 for kr. 7000 til sønn

Hans Andersen 1941—72. F. 1911, g.m. Gjertrud Hansen fra Arnadal, f. 1913. Barn: Reidar, f. 1939, maskinfører, g.m. Solfrid Andersen fra Stokke, f. 1957; bor i Ramnes. Hans Andersen kjøpte i 1930 også to parter av Årholt i Arnadal (gnr. 135, bnr. 12 og 21). Han forpaktet 1957—62 Nedre Gjermundrød. Andersen flyttet til Gravdal (gnr. 2, bnr. 4) og solgte 1972 Furuholmen til Jan A. Lønstad. I 1974 solgt til Staten v/Fylkeslandbruksstyret. I 1977 kjøpt av Fritz Dalby, som bor i Stokke og har Furuholmen som tilleggsjord. Gården står nå øde og husene er forfalt.

I Furuholmen fødde de i 1865 1 ku og 2 sauer. De sådde ¼ t bygg (ga 4 fold), 1 ½ t havre (ga 3 fold) og satte 2 t poteter (ga 4 fold). 29 mål jord, skog bare til vedbrenne. Noenlunde tilstrekkelig havn. I 1875 hadde de 2 kuer, 1 ungdyr, 1 sau. De sådde ⅝ t bygg, 2 ¼ t havre, 3 skålpd. grasfrø og satte 2 t poteter.

I 1865 var det på gården 5 personer, i 1875 4, og i 1891 3.

 

Bruksnr. 2, Nesengen (skyld 25 øre).

Eiere og brukere

Hans Pedersen Gjermundrød kjøpte Nesengen i 1809. Selgerens far, Lars Prebensen Vogn på Fossnes, hadde bedt om at de ikke måtte være harde mot husmannen, som var gammel (det var Ketil Svendsen, se ovfr.), og Hans hadde tilbudt ham et kammers på Gjermundrød. Imidlertid døde Ketil s.å.; husene (som var husmannens eiendom) og løsøret ble solgt ved auksjon. Hans Pedersen solgte straks etter Nesengen til Ellef Andersen Skatvedt (se d.g.).

Kristoffer Rasmussen er eier og bruker av Nesengen ca. 1819—26. Var fra Aulesjord (se d.g., Bruk 2 b.a, hvor flere personalia finnes); kom hit fra Jonstang i Ramnes. I tillegg til de opplysninger som er gitt under Aulesjord skal nevnes at datteren Inger Marie ble g.m. Ole Olsen Myhre d.e. (se Myre, Bruk 1 b.b), og datteren Karen Olea ble 1826 g.m. Lars Sørensen Øvre Gjermundrød (se d.g.). Kristoffer solgte i 1826 Nesengen for 300 spd. til

Nils Simensen 1826—62, bror av Jakob Simensen på Furuholmen (se ovfr.). F. ca. 1794, var fra pl. Rønningen u. Berg, d. 1866. Kom hit fra Damrønningen u. Vestre Hotvedt. G. 1) 1815 m. Kristine (Kirsti) Olsdatter, som tjente på Taranrød, f. ca. 1775, d. 1861. 1 datter, f. 1818 i Damrønningen, d. s.å. G. 2) 1862 m. Karen Hansdatter, d. s.å. Nils kjøpte i 1851 også Gjermundrød-rønningen (Nedre Gjermundrød, bnr. 2, s. d.), som siden har fulgt Nesengen. Han solgte i 1862 Nesengen til

Kristian Jørgensen 1862—82. F. 1830 på Askjemplassen, d. 1882. G. 1855 m. Anne Marie Larsdatter, f. 1826 i Arnadal, d. 1891. Barn: 1. Martine, f. 1858 på Askjem, g. 1893 m. styrmann Hans Kristiansen, f. 1864 på Herre-Skjelbred. 2. Johan, f. 1861, se ndfr. 3. Mathias, f. 1864. Etter Kristians død satt enken Anne Marie Larsdatter i uskiftet bo til sin død. Arvingene solgte i 1892 Nesengen og Gjermundrød-rønningen for tils. kr. 2600 til medarvingen

Johan Kristiansen 1892—99. F. 1861, g.m. Mina Susanne Hansdatter fra Burvall (V. Skorge), f. 1865. 2 barn f. i Nesengen: 1. Agnes Martine, f. 1892, d. 1898. 2. Jenny Marie, f. 1894. Johan flyttet til Kverne i Arnadal og solgte Nesengen i 1899 for kr. 2500 til

Anton Paulsen 1899—1945. F. 1869 på Østre Hotvedt, d. 1966, g. 1896 m. Nilla Susanne Olsdatter, f. 1872 på Vestre Hotvedt (Båhus), d. 1957. 9 barn: 1. Elise, f. 1896, g. 1921 m. Kristian Hagen, f. 1895; de kom til Kullerød (se Andebu pgd., bnr. 9). 2. Ole, f. 1899, g.m. Kitty Galsrød, Sandar, f. 1899; forpaktet 1929—35 Tunheim (Askjem, bnr. 10, s. d., hvor personalia finnes), senere V. Flåtten og Øvre Gjermundrød, bnr. 3 og 4 (s. d.), til 1946; flyttet så til Klavenes i Sandar, hvor de døde. 3. Gunhilde, f. 1900, g.m. Kristian Anton Johansen, Nordre Freste i Ramnes (d. 1975); kom til Tørkopp på Nøtterøy. 4. Kaja, f. 1901, g.m. gbr. Lorentz Kristoffersen Nordre Velle i Slagen, f. 1888. 5. Nils, f. 1903, hvalf., g. 1931 m. Ester Nikoline, f. 1910 i Våle, dtr. av Ellef Valmestadrød (se d.g.); bopel Barkåker. 6. Astrid Pauline, f. 1905, d. 1954, g.m. gbr. Nils Bjelland i Sem, f. 1892, d. 1972. 7. Sigrid, f. 1908, g. 1927 m. fyrbøter Sigurd Alexander Johnsen, f. 1887 i Halden, d. 1954; bosatt på Sem. 8. Halfdan, f. 1910, se ndfr. 9. Ragnhild, f. 1913, d. 1976, g.m. verkstedarb. Håkon Gjelstad fra Stokke, f. 1902, d. 1961 (ved trafikkulykke); bosatt Melsom. Anton Nesengen solgte eiendommen i 1945 for kr. 9000 (hvorav for løsøre kr. 1000) og opphold for livstid (5-årig verdi kr. 1000) til sønn

Halfdan Nesengen 1945—. F. 1910, g. 1945 m. Liv Borgny Kalleberg, f. 1925 i Oslo. Barn: Leif Henry, f. 1946, sjøm., g.m. Inger Marie Isaksen fra Nøtterøy, f. 1948. I 1947 ble fra bnr. 2 utskilt bnr. 3 og 4, i 1949 bnr. 5 og 6 (se disse nr.).

I 1865 fødde de i Nesengen 1 ku og 1 sau. De sådde ⅛ t hvete (ga 4 fold), ⅛ t bygg (ga 6 fold), 1 t havre (ga 3 fold) og satte 1 t poteter (ga 5 fold). 20 mål jord, skog bare til halvt vedbrenne. Tilstrekkelig havn. I 1875 hadde de 2 kuer og 2 ungdyr. De sådde ¼ t bygg og 1 ½ t havre og satte 2 ½ t poteter. I 1865 var det i Nesengen 6 personer, i 1875 5 og i 1891 5. — I senere år har det ikke vært besetning i Nesengen.

 

Bruksnr. 3, Solas (skyld 3 øre).

Utskilt fra bnr. 2 i 1947 og solgt til Oskar Ruvang. Brukes som hytte.

 

Bruksnr. 4, Lyngkollen (skyld 3 øre).

Utskilt fra bnr. 2 i 1947 og solgt til Harald Larsen. I 1969 solgt videre til Leif Pedersen. Hytte.

 

Bruksnr. 5, Soltun (skyld 2 øre).

Utskilt fra bnr. 2 i 1949 og solgt til Jørgen Aas. I 1974 overtatt av Hildur Aas, i 1977 av Svein Jørgen Aas. Hytte.

 

Bruksnr. 6, Nesodden (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 2 i 1949 og solgt til Arthur Wegger. Hytte.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER