Gammel mynt, mål og vekt

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

1 riksdaler = 4 ort = 96 skilling. I løpet av krigen fra 1807 og utover ble riksdaleren sterkt forringet, og i 1813 innførtes en ny pengeenhet, riksbankdaleren. Men også denne sank i verdi, og i 1816 fikk man spesiedaleren, som var delt i 5 ort = 120 skilling. Da kronesystemet ble innført i 1875, ble spesiedaleren ombyttet med 4 kroner. Om det svære fallet i pengeverdien først på 1800-tallet har det vært tradisjon i bygda helt til våre dager («det store pæengsfællet»).

1 tønne (korn) = 4 kvarter («kvartil»-er) = 8 skjepper. — 1 fjerdingkar = ¼ skjeppe.

1 anker — 40 potter. 1 pott (ca. 1 liter) = 4 peler. — 2 potter — 1 kanne.

1 lest (trekull) = 12 tønner.

1 favn (188 cm) = 3 alen = 6 fot = 72 tommer. En gl. mil var 18 000 alen (ca. 11 km).

1 bismerpund = 24 merker = 12 skålpund. Bismerpundet svarte til 6 kg, marken til ¼ kg og skålpundet til ½ kg.

1 skippund = 20 lispund = 4 fjerdinger. Lispundet var igjen delt i 36 bismermerker eller 4 remål. Skippundet svarte til 160 kg (opprinnelig ca. 185 kg), lispundet til 8 kg, og marken til ½ kg.

1 lodd sølv var 15,6 gram; det gikk 16 lodd i 1 mark.