77. Ladegårdsrydningen

(skyld 55 øre)

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

Navnet uttales la'gålsrønningen.

 

Husdyr, høyavling og utsæd.

 

Antall bruk

Hester

Storfe

Ungfe

Sauer

Høy

Utsæd

Fold

1820

1

1

½ t havre

1865

1

1

8 skpd.

1 t havre,

1 t poteter

3

4

1875

1

1

3

1

2

t rug, t bygg,

3 ½ t havre,

2 ½ t poteter.

 

Matrikulerte bruk. 1838: 1. 1888: 1. 1904: 1. 1950: 1.

Antall personer. 1801: 5. 1865: 7. 1891: 1.

Andre opplysninger. 1820: Havn og skog sammen med Østre Valmestadrød. 1865: 27 mål jord av middels beskaffenhet. Skog til ved og gjerder. Tungt beliggende, stenet grunn.

 

Eiere og brukere

I 1781 ble dette jordstykke («rettere uoppryddede skogstykke») utskilt fra Valmestadrød, Bruk 2 (s.d.) og av eieren Paul Pedersen i 1785 for 116 rdl. solgt til

Jakob Kristensen 1785-1801. D. 1809 på Sande i Slagen. G. m. Marte Hansdatter, d. 1809, 59 år gl. Barn: 1. Kristoffer, f. ca. 1776, kalles 1801 «jeger». 2. Helene, f. 1787, g. 3 ganger (se gardshistorien for Sem og Slagen, under Sande). Jakob flyttet 1801 til Søndre Krøkli i Vivestad, derfra snart etter til Tverrdal i Botne og så til Sande i Slagen. Ladegårdsrydningen solgte han 1801 for 350 rdl. til

Ingebret Olsen 1801—08. F. 1777 på Søndre Ektvedt, d. 1808, sønn av Ole Olsen (se Valmestadrød, Bruk 2 a). G. 1807 m. Ingeborg Jakobsdatter Kleppan, f. 1777, d. 1841; Ingebret og hun hadde ikke barn sammen. Ingeborg giftet seg igjen 1815 med skomaker Kristian Pedersen 1815-19. F. 1790 i Damdalen u. Nordre Nordby i Lardal, d. 1819 (druknet). 2 barn som begge døde små. Enken Ingeborg giftet seg 3. gang 1820 m.rokkemaker Augustinus Johannessen 1820—46. Var fra Valmestad-plassen i Vivestad, d. 1846, 64 år gl. Ingen barn. Etter Ingebords død 1841, giftet Augustinus seg igjen s.å. m. Anne Elisabet Jakobsdatter fra Ruelsrød, f. 1793 på Ho-tvedt, d. 1873. Augustinus, som ikke hadde hjemmel på eiendommen, testamenterte før sin død sine etterlatenskaper til Anne Elisabet. Denne giftet seg igjen i 1847 m. em. Anders Mathiassen Nordre Ende i Fon og flyttet dit. Neste eier var

Hans Kristoffersen ca. 1849-67. F. 1821 på Robakk i Våle, d. 1900 på Skjeggestad i Ramnes. G. 1) 1846 m. Andrea Mathea Hansdatter, f. på Østre Høyjord 1827, d. 1872 på Jerpekjønn; g. 2) 1874 m. Elen Lovise Abrahamsdatter fra Nøklegård i Andebu. Barn i første ekteskap: 1. Andrine, f. 1847 på Høyjord, g. m. Hans Larsen, Vestre Bakke i Ramnes. 2. Olava, f. 1850, ugift. 3. Kristoffer, f. 1852, snekker, g. 1885 m. Olufine Andrine Hansdatter, f. på Reine i Ramnes 1866, de bodde på Nordre Langemyr i Ramnes. 4. Jørgine, f. 1855, g. m. Kristoffer Mathiassen, Østre Bakke i Ramnes. 5. Amalie, f. 1857, g. 1) m. Ole Larsen, Østre Bakke; 2) m. Johan Michaelsen, Horten. 6. Susanna Mathea, f. 1860, g. 1) m. sjøm. Kristoffer Pedersen, Lien i Arnadal; g. 2) m. Mathias Kristiansen, Vestre Dal i Ramnes. 7. Helle Lovise, f. 1862, g. m. verftsarb. Hans Nilsen Klavenes fra Våle, bodde i Horten. 8. Anton, f. 1866. 9. Mathilde, f. 1868 på Jerpekjønn, d. ugift 1948 på Ramnes. Hans Kristoffersen kjøpte i 1849 også en part av Herre-Skjelbred («Sagrønningen eller Nordskogen», gnr. 78, bnr. 1, s.d.), og i 1857 en liten part av Valmestadrød (gnr. 75, bnr. 7, s.d.). Han flyttet i 1867 til Mellom Jerpekjønn i Ramnes og i 1883 til Nordre Skjeggestad, hvor han døde. En tid var han lærer og prest i Det evang.-lutherske kirkesamfunn.

I 1875 finner vi i «Nordskoven» Johan Klemetsen, som synes å være kommet her ca. 1868, dvs. like etterat Hans Kristoffersen var flyttet, og vel da har forpaktet eiendommen av Hans. Han var f. 1829 i Ramnes, g. m. Anne Helene Iversdatter, f. 1826 i Skjee; de hadde barna Jørgine Mathilde, f. 1855; Anton, f. 1859; Hans, f. 1861; Bredine, f. 1865; Julius, f. 1868, og Anders Mathias, f. 1871. Disse flyttet snart til et bruk på Herre-Skjelbred (gnr. 78, bnr. 5, s.d.). Ved skjøte av 1878 solgte Hans Kristoffersen de tre parter til

Gunder Mathiassen Ektvedtbakken 1878-92. F. 1848 på Søndre Nes på Nøtterøy, d. 1933. G. 1) 1871 m. Trine Marie Andersdatter, Holtung, f. 1848 på Søndre Fon, d. 1896; 2) 1898 m. enken Bredine Martine Olsdatter fra Gunnerød. 5 barn i første ekteskap (ingen i annet): 1. Martin Adolf, f. 1876 på Ektvedt, d. 1952, mur- og tømmermester i Oslo; ektet 1905 Gunda Helene Svendsen. [De følgende barn f. i Nordskogen:] 2. Anders Kristian, f. 1879, g. m. Mathilde Iversdatter Gjersø, f. 1876 i Arnadal, overtok Sørum i Våle etter faren. 3. Anton, f. 1882, d. 1949, gbr. i Trøgstad og Stange, g. 1908 m. Dina Marie Haug, f. 1882 i Nord-Odal. 4. Lovise Andrine, f. 1884, d. 1904. 5. Gina Talette, f. 1887, d. 1903. Muligens flere barn, født utenfor Andebu. Fra Nordskogen flyttet Gunder Mathiassen først til Mørken i Ramnes, så til Mellom Sørum i Våle. I 1891 bor Hans Martin Halvorsen her, han er f. 1870 og ugift. I 1892 selger Gunder Mathiassen Ladegårdsrydningen samt gnr. 75, bnr. 7 og gnr. 78, bnr. 1 for kr. 3 000 til

Ole Andreassen Klevjer 1892—1905. F. 1846 på Klevjer i Våle, d. 1927 på Føske i Borre. G. 1869 m. Petrine Bredine Pedersdatter Malmø, f. 1845, d. 1932. Hadde tidligere hatt gård på Serkland og Langås i Våle; Klevjers og familiens øvrige personalia finnes i Våle-boken under Serkland. Han flyttet 1905 til Føske i Borre og solgte Nordskogen s.å. for kr. 4 000 til

Johannes Johansen Haugen 1905—10. G. m. Olette Fredrikke Johansdatter. De fikk i Nordskogen datteren Klara, f. 1908. Haugen solgte igjen 1910 til

Ole Martinsen Otterstad 1910—15. F. 1877 på plassen Ødegården u. Otterstad i Lardal, d. 1920; hustruen Karoline Amanda var f. 1884. Barn, f. i Nordskogen: Arne, f. 1910, og Karl Amandus, f. 1913. Ole Martinsen avhendet eiendommene i 1915 for kr. 5 400 til

Hans Pedersen Bakerød 1915—17. F. 1890, g. m. Otilde Ingvaldsdatter fra Lakskjønn, f. 1891. Barn f. i Nordskogen: Peder Jakob, f. 1915; Aslaug Margrete, f. 1918. Solgte igjen ved skjøte av 1917 for kr. 8 000 til kjøpmann Hans Nyrerød, Tønsberg, som i 1920 for kr. 12 000 solgte videre til Ole Kristiansen Norendal. Han makeskiftet s.å. med Kristian Pedersen Bakerød (Moholt), slik at denne fikk Ladegårdsrydningen samt gnr. 75, bnr. 7 og gnr. 78, bnr. 1 og 3 (se disse bruk), mot at Norendal fikk en eiendom i Hof; takstverdien ble satt til kr. 14 000.

Kristian Pedersen Bakerød 1920—29. Sjømann, f. 1880 på Håvet u. Bjørndalen i Vivestad, d. 1929; kom hit fra Moholt i Vassås. G. 1905 m. Mina Jakobsdatter Valmestad, f. 1878, d. 1936. Barn, f. i Nordskogen: Borgvald Johan, f. 1920; Reidar, f. 1923. Etter Kristian Bakerøds død hadde enken Mina Bakerød eiendommene til hun døde i 1936. Eiendommene ble i 1937 ved tv.auksjon solgt for kr. 6 000 til

Ragnvald Askedal 1937-41. F. 1911 i Finnøy, g. 1935 m. Ellen Sofie Wegger, f. 1915. Barn: 1. Nelly, f. 1935. 2. Randi, f. 1940. 3. Inger, f. 1943. Askedal solgte i 1941 Ladegårdsrydningen samt gnr. 75, bnr. 7 og gnr. 78, bnr. 1 og 3 for tils. kr. 10 600 til

Arne Skaug 1941— . F. 1915 på Skaug i Høyjord, g. 1937 m. Ellen Marie, f. 1917 i. Lille-Dal, datter av Even Kristiansen og h. Karen. Barn: 1. Marit Kirstine, f. 1938, g. m. Rolf Revaa, f. 1937; bopel Slagen. 2. Aud, f. 1940, g. m. Hans Krøglid, f. 1941; bopel Slagen. 3. Egil Arvid, f. 1942, g. m. Turid Vivestad, f. 1945; bopel Stokke. 4. Anne Margrethe, f. 1948, g. m. Arne Furuheim, f. 1937; bopel Andebu. 5. Jan, f. 1955.

Se også gnr. 75, bnr. 7 (Valmestadrød).

INNHOLD

GÅRDSREGISTER