Liste over håndverkere i Andebu inntil ca. 1900

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

Listen gjør ikke krav på å være fullstendig og omfatter stort sett bare personer som er i full virksomhet før ca. 1900. De fleste navn er funnet i kirkebøker og folketellingslister, endel mere tilfeldig, som vitner i rettssaker o. l. Grunnen til at listen er laget, er at ellers ville håndverkere som ikke har gård, ikke blitt omtalt i bygdeboken. Det har vært påfallende mange håndverkere i Andebu. De kvinner som i folketellingene oppgis å ernære seg ved søm, spinning, veving e. l., er tatt med i denne listen. Grensen mellom håndverk og husflid er flytende, og en kvinne som tjener til livets opphold f. eks. ved søm, må sies å være like mye håndverker som en skredder.

Av data er bare tatt med bopel og fødselsår (eller dødsår), eventuelt det år vedkommende finnes omtalt, eller barns fødselsår. De håndverkere som også er gårdbrukere, vil dessuten finnes under vedkommende gård i gardshistorien.

 

Skreddere.

Truls skredder, måtte i 1613 bøte 13 rdl. for manndrap.

Hans Andersen, Ilestad, f. 1822, gbr. og skredder.

Jacob skredders dreng, f. 1632.

Iver Iversen, Sukke, f. 1823, gbr. og skredder.

Anders skredder, Hasås, 1638.

Jacob Jørgensen, Dalen, f. 1826 på Nes, skredder.

Jakob skredder, Hasås, 1638.

Ole Osmundsen, Gusland, f. 1832, gbr. og skredder.

Gunder skredder, Skjelland, 1638.

Anton Sørensen, Ødegården, f. 1832, skredder, losjerende.

Ole skredder fra Høyjord, d. 1639.

Ole Christensen, Hvitstein, f. 1832, gbr. og skredder.

Oluf skredder, 1639.

Peder Kristoffersen, Hellenessetra (Heia), f. 1832, skredder.

Anders skredder, Kodal, barn Anne f. 1647.

Andris Sørensen, Myre, f. 1833, gbr. og skredder.

Gunder skredder, Hotvedt, barn Marte f. 1648.

Axel Kristoffersen, Flåtten, f. 1834, skredder.

Peder skredder, Båhus under Hotvedt, barn Peder f. 1650.

Hans Olsen, Skarsholt, f. 1837 i Botne, losjerende skredder.

Ole skredder, Hasås, barn Rasmus f. 1658.

Matias Jakobsen, Stulen-stua, f. 1842, forpakter og skredder.

Nils skredder, Staalerød, barn Signe f. 1650.

Hans K. Kristoffersen, Ødegården, f. 1843, skredder.

Nils skredder, Halum, 1666.

Nils Olsen, Tveitan, f. 1844, skredder.

Jørgen skredders sønn f. 1668.

Anders Abrahamsen, Himbergengen (Bøen), f. 1843, småbruker og skredder.

Ole skredder, Rismyr, 1681.

Anders Abrahamsen, Ellefsrød, f. 1845, skredder.

Nils skredder, 1683.

Abraham Anderssen, Stranda, f. 1845, skredder.

Halvor skredder, Sønset, barn Randi f. 1692.

Anders Kristian Abrahamsen, Haugberg, f. 1846, gbr. og skredder.

Nils skredder, Kodal, barn Ingeborg f. 1713.

Hans Hansen, Briskemyr, f. 1848, skredder.

Kristen Jensen, skredder, f. 1711.

Kristian Abrahamsen, Øvre Gjermundrød, f. 1852, gbr. og skredder.

Petter Kristiansen, Struten, skredder, f. 1738.

Andreas Jacobsen, Sjue, tilreisende skreddersvenn.

Anders Mathisen, Storedal, f. 1717

Jørgen Jakobsen (Langemyr), Svindalen, f. 1859, gbr. og skredder.

Jakob Hansen, Nøklegaard, skredder, f. 1780.

Anders Evensen, Ljøsterød, f. 1856 i Ramnes, gbr. og skredder.

Nils Simensen, Vestre Gallis, f. 1780, skredder.

Anton Kristoffersen, Ødegården, f. 1860, skredderdreng.

Kristoffer Hansen, Prestegården, f. 1780, skredder.

Anders Abrahamsen, Øvre Gjermundrød, f. 1860, i skredderlære.

Kristen Hansen, Myre, f. 1792, skredder.

Johan Gulliksen, Furuholmen, f. 1861 i Stokke, skredder.

Ole Jensen, Tveitan, f. 1816, gbr. og skredder.

Syvert Olsen, Aulesjord, f. 1871 i Ramnes, skreddermester, losjerende.

Jacob Klausen, Skjeau, f. 1817, inderst, skredder.

Jakob Ellefsen, Einarsrød, f. 1874, skredder.

Nils Nilsen, Hasås (Sætra), f. 1817, husmann og skredder.

Johan Skatvedt, Gravdal, f. 1877, skredder.

Anders Halvorsen, Hvitstein, f. 1820, gbr. og skredder.

Søren Kristiansen, Øvre Gjermundrød, f. 1876, skredder, dro til Amerika.

Jacob Olausen, Aulesjord, f. 1818, skredder.

Hans Andersen, Bøen, f. 1878, skredder.

Hans Jakobsen Dalen, f. 1864, gbr. og skredder, bor på Kleppan i H.

Johan Andersen, Ruelsrød, f. 1880, skredder.

Johan K. Gjermundrød, f. 1892, skredder.

Anders Kristiansen, Gjermundrød, f. 1881, skredder, d. 1959 i Brockton, Mass., USA.

Anders Edvardsen, Furuholmen, f. 1885, skredderlærling.

Thorvald Kristiansen, Gjermundsrød, f. 1883, skredderlærling.

Olaf Pedersen, skreddermester, fra Hvitstein; mere om ham, se nedenfor.

 

Kjent håndverker: Skreddermester Olaf Pedersen Hvitstein. (Ved Knut Tveitan.)

Peder Andersen Hagnes (til daglig kalt «Per i Verket») kjøpte i 1882 bruket Hushaugen på Hvitstein (gnr. 125, bnr. 8). Han og hans hustru Maren Sofie Olsdatter hadde 3 barn, hvorav den yngste var Olaf, som det her skal fortelles om:

Olaf kom først til presten Hansen i Andebu, som hjalp ham til å komme i skredderlære i Holmestrand. Da han var utlært som skredder, kom han til København på et akademi for å lære mere om tilskjærerkunst. I 1905, da kong Haakon med sin stab kom til Norge, fikk skreddermester Rohde i Oslo i oppdrag å sy klær til kongehuset. Rohde skrev til akademiet i København og bad om å få opp en av de dyktigste tilskjærerne. Akademiet sendte da Olaf Pedersen til Rohde, og Olaf fikk i oppdrag å ta mål av alt som skulle syes for kongehuset, ja for kongen med. Olaf var nå hos Rohde i flere år. Siden reiste han til Bergen og startet sin egen forretning, og han hadde de fineste kunder der borte.

Olaf ble en rik mann, men han glemte ikke sin fortid og sin gamle mor, som han besøkte mange ganger.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Skomakere.

Nils skomaker, barn Kirstin, f. 1627.

Anders skomaker, Haugberg, 1638.

Jens skomaker, 2 sønner d. 1627.

Jens skomaker, Haugberg, 1638.

Knut skomaker, Høyjord, barn Anon f. 1629.

Anders skomaker, Ruelsrød, 1638.

Bernt skomaker, Berg i Høyjord, 1636.

Åmund skomaker, Høyjord, barn Peder f. 1638.

Erik skomaker, Vennelrød, barn Hans f. 1638.

Oluf skomaker, Valmestadrød, 1642.

Ole skomaker, Flåtten, 1649.

Oluf skomaker, hos Erik Ruelsrød, 1645.

Jens skomaker, Gjermundrød, 1649.

Hans Olsen, f. 1799, bor i Hagan u. Andebu, skomaker.

Anders skomaker, barn Anders f. 1650.

Samuel Kristoffersen, Kleppan, f. 1823, gbr. og skomaker.

Jens Andersen, skomaker, 1658.

Kristian Fredrik Gulliksen, f. 1824, hus mann og skomaker.

Peder skomaker, barn Peder f. 1662.

Anders Kristoffersen, Myre, f. 1824, gbr. og skomaker.

En skomaker på Holt, barn Peder f. 1670.

Abraham Jakobsen, Høyjord, skomaker, barn Ole f. 1825.

Even skomaker, Nøklegård, barn Erik f. 1673.

Lars Iversen, Skarsholt, f. 1827, gbr. og skomaker.

Anders skomaker, Hasås, barn Inger f. 1676.

Rasmus Andersen, Høyjordshaugen, f. 1828 i Skjee, skomaker.

Ole skomaker, barn Gert f. 1673.

Lorentz Monsen, Granerød, f. 1829 i Sverige, skomaker, skogsarbeider.

Nils skomaker, barn Birgete f. 1686.

Hans Jensen, Bångunnerød, f. 1831, skomaker.

Erik Jørgensen, skomaker, barn Birte f. 1686.

Martin Mortensen, Kvernbakken (Hvitstein), f. 1834, gbr. og skomaker.

Ingebret skomaker, barn Ole f. 1688.

Lars Johan Olsen, Berg i A., f. 1838 skomaker.

Hans skomaker, barn Ingeri f. 1697.

Anders Andersen, Østre Høyjord, f. 1835, gbr. og skomaker.

Oluf skomakers sønn, d. 1695.

Ole Andersen, Berg i A., f. 1837, gbr. og skomaker.

Nils Stensen, skomaker, barn Anne f. 1697.

Anders Kristoffersen, Kullerød, f. 1839, skomaker.

Svend skomaker, d. 1702.

Lars Jørgensen, Skatvedt, f. 1841 i Kullerød, gbr. og skomaker.

Nils skomaker, barn Live f. 1717

Ole Kristian Larsen, Vestre Gallis, f. 1843, gbr. og skomaker.

Ole Christensen, Bøen, f. 1717, jordløs husmann og skomaker.

Andreas Olsen, Berg, f. 1843, skomaker.

Anders Larsen, skomaker, 1720.

Borger Olsen, Storedal, f. 1844, skomaker.

Kristen skomaker, barn Jakob f. 1725.

Johan Abrahamsen, Kleppan, f. 1846, gbr. og skomaker.

Anders skomaker, Rismyr, barn Olea f. 1732.

Kristoffer Andreassen, Askedal, f. 1847, gbr. og skomaker.

Morten skomaker, Andebu, d. 1738.

Johan Kristoffersen, Moland, f. 1847, skomaker.

Jakob Tygesen, Berg, 1751, jordløs husmann og skomaker.

Nils Eriksen, Gjermundrød, skomaker, barn Elen f. 1848.

Johannes Jacobsen, Skjelbred 1765, jordløs husmann og skomaker.

Kristian Helgesen, Moland, f. 1848, gbr. og skomaker.

Ole Halvorsen, Skjeau, soldat, jordløs husmann og skomaker.

Jacob Berntsen, Østre Haugan, f. 1848, skomakerdreng.

Ole Torgersen, Ådne 1779, husmann og skomaker.

Nils Andreassen, Askedal, f. 1849, skomaker.

Jakob Andreassen, Vestre Gallis, f. 1780, ug. skomaker.

Kristoffer Amundsen, Hvitstein, f. 1863, skomakerdreng.

Lars Johan Olsen, Berg, f. 1810, skomaker.

Edvard Johansen, Skaug, f. 1863, gbr. og skomaker.

Søren Abrahamsen Trollsaas, inderst, skomaker, barn Hans f. 1818.

Nils Kristian Abrhamsen, Nordre Trollsås (Pipenholt), f. 1863, skomaker.

Kristian Pedersen, Valmestadrød, f. 1791, gbr. og skomaker; var i 1815 kommet til Andebu fra Lardal.

Hans Kristian Olsen, Vestre Hotvet, f. 1865, skomaker.

Søren Abrahamsen Tolsrød, skomaker, inderst, barn Hans f. 1818.

Kristoffer Evensen, Bångunnerød, f. 1865, skomaker.

Tollef Kristoffersen Døvle, f. 1820, skomaker.

Kristian Olsen, Åsgård, f. 1865, gbr., poståpner og skomaker.

Edvard Helgesen, Berge, f. 1849 på Østre Gallis, gbr. og skomaker.

Anton Olsen, Bakke, f. 1865, skomaker.

Abraham Helliksen, Berg, f. 1850, skomakerdreng.

Anton Andersen, Hvitstein, f. 1865, gbr. og eier av skomakerforretning.

Hans Anton Kristensen, Tveitan, f. 1851 i Kvelde, gbr. og skomaker.

Hans Olsen, Berg i A., f. 1866, skomaker.

Nils Anton Borgersen, Gjelstad, f. 1851, gbr. og skomaker.

Daniel Pedersen, Rismyr, f. 1866, gbr. og skomaker.

Johan Larsen, Skarsholt, f. 1853, skomaker.

Konrad Larsen, Kleppan, f. 1867, gbr. og skomaker.

Anton Emil Andersen, Fjellengen, f. 1854, småbr. og skomaker.

Ingvald Andreassen, Vestre Gallis, f. 1867, gbr. og skomaker.

Kristian Nilsen, Østre Nøklegård, f. 1855 i Ramnes, gbr. og skomaker.

Kristian Jørgensen, Østre Høyjord, f. 1869, gbr. og skomaker.

Hans Eriksen, Kleppanmoen, f. 1856, skomaker og ishavsfisker.

Anton Kristoffersen, Østre Høyjord, f. 1870, huseier m. litt jord, skomaker.

Ole Johansen, Hotvet, f. 1857, gbr. og skomaker.

Ole Johannessen, Gusland, f. 1871, skomaker.

Jørgen Eriksen, Brekke, f. 1858, sersjant og skomaker, inderst.

Hans Kristensen, Lilledal, f. 1871, losjerende, skomaker.

Hans Andersen, Håkerydningen (Brekke), f. 1858 i Oppdal, skomaker.

Andreas Olsen, Bjuerød, skomaker, barn Jolian f. 1872.

Hans Kristian Olsen, Hvitstein, f. 1858, gbr. og skomaker.

Johan Kristian Nilsen, Stålerød (Lykkja), f. 1872, skomaker.

Nils Kristian Hansen, Gjelstad, f. 1858, skomakerdreng.

Lars Jørgensen, Kullerød, skomaker, barn Julius f. 1873.

Ole Johansen, Halum, f. 1858, skomaker.

Aksel Bechman, Svindalen, f. 1874 i Sverige, gbr. og skomaker.

Edvard Andersen, Myre, f. 1859, skomaker.

Ingvald Jørgensen, Østre Høyjord, f.1874, tømmerhugger og skomaker.

Hans Helgesen, Vestre Hotvedt, f. 1860 i Ramnes, skomaker.

Ingvald Jakobsen, Hvitstein, f. 1875, skomakerdreng.

Anders Olsen, Berg i A., f. 1861, skomaker.

Hans Anton Abrahamsen, Nordre Trollsås (Pipenholt), f. 1875, landskomaker.

Olof Anton Josefson, Nedre Gjermundrød, f. 1861, skomakerlærling.

Anders Mathiassen, Haugberg, f. 1875, skomakerlærling.

Johan Kristiansen, Nesengen, f. 1861, skomakergutt.

Ole Larsen, Skatvet, f. 1875, skomakerdreng.

Johan Anton Abrahamsen, Enden (Nomme), f. 1861, skomakermester.

Arve Anneus Larsen, Sukke i A., f. 1885, skomaker.

Johan Torsen, Gjelstad, f. 1862, gbr. og skomaker.

Johan Olausen, Skjelbred, skomaker, barn Anne f. 1886.

Jørgen Andreassen, f. 1862 i Sverige, losjerende i Trolldalen, skomaker.

Karl Eliassen, Holmene (Nomme), skomaker, barn Anne Lovise f. 1887.

Hans Anton Henriksen, f. 1862, inderst på Brekke, skomaker.

Anton Aronsen, Skorge, skomaker, barn Adolf Ingvald f. 1889.

Edvard Kristiansen, Ødegården, f. 1863, skomaker.

Kristen Hansen, Gjelstad, gbr. og skomaker, barn Hans f. 1891.

Hans Kristian Hansen, Øde Sønset, f. 1875, skomakerdreng.

Anders Mathiassen, Gulli, skomaker, barn Elen f. 1897.

Andreas Olsen, Askjem, skomaker, barn Tora Alvilde, f. 1877.

Anton Larsen, Bakke, skomaker, barn Inga Marie f. 1899.

Julius Karlsen, Moland, f. 1879, skomaker.

Julius Olsen, Høyjord, skomaker, barn Ole f. 1901.

Edvard Hansen, Askjem, f. 1880, skom.

Ivar Andersen, Nomme, f. 1884, skom.

Albert Olausen, Kleppan, f. 1881, skomaker.

Hans Andresen, Gusland, f. 1882, skomaker.

Nils Kristensen, Lilledal, f. 1882, skomakerlærling.

Ivar Hotvedt, Gulli, f. 1882, skomaker.

Ole Johansen, Hotvet, skomaker, barn Ole Anton, f. 1882.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Tømmermenn, byggmestre.

Kittil Kristoffersen, Tveitan, f. 1816, tømmermann og husmann med jord.

Ole Torgersen, Trolldalen, f. 1826, gbr. og hustømmermann.

Fredrik Andersen, Berge, f. 1818, tømmermann, flyttet til Sandar.

Kristian Eriksen, Stålerød, f. 1826, skipstømmermann.

Lars Andersen, Skjeau, tømmermann, barn Anders f. 1820.

Lars Kristensen, Gulli, f. 1827, tømmermann.

Andreas Amundsen, Nes-Bergan, f. 1820, tømmermann.

Peder Andreassen, Søndre Trollsås, f. 1827, gbr. og hustømmermann.

Johan Jakobsen Kamfjord, Ruelsrød, f. 1822, tømmermann.

Hans Nilsen, Gjelstad, f. 1828, gbr. og tømmermann.

Johan Halvorsen, Honerød, f. 1822, gbr. og tømmermann.

Gulleik Olsen, Furuholmen, f. 1831 i Numedal, gbr. og hustømmermann.

Johan Engebretsen, Kleppan, f. 1822, gbr. og tømmermann.

Antoni Nilsen, Vestre Gallis, f. 1833, gbr. og hustømmermann.

Andreas Kristoffersen, Vestre Hotvedt, f. 1822, gbr. og tømmermann.

Hans Jørgensen, Vestre Hotvedt, f. 1834, gbr. og tømmermann.

Ole Jakobsen, Storedal, f. 1824, tømmermann.

Abraham Olsen, Bakke, f. 1834, gbr. og hustømmermann.

Nils Amundsen, Østre Nøklegård, f. 1824 i Ramnes, gbr. og tømmermann.

Aron Nilsen, Vestre Skorge, f. 1835 i Sverige, gbr. og tømmermann.

Lars Johan Jakobsen, Ulebakken (Bøen), f. 1825, gbr. og tømmermann.

Nils Nilsen, Østre Nøklegård, f. 1835, gbr. og tømmermann.

Kristen Hansen, Brekke-Dammen, f. 1825, tømmermann.

Johan Hansen, Vestre Hotvedt, f. 1837 i Stokke, gbr. og hustømmermann.

Gulleik Eriksen, Lilledal, f. 1826, gbr. og hustømmermann.

Martin Mattisen, Hvitstein, f. 1837, gbr. og tømmermann.

Kristoffer Vegger, f. 1826, gbr. og tømmermann.

Henrik Kristoffersen, Møyland, f. 1838, gbr. og hustømmermann.

Nils Kristian Mattisen, Tveitan og Ljøsterød, f. 1839, gbr. og hustømmermann.

Jørgen Kristoffersen, Sjue, f. 1853, gbr. og hustømmermann.

Johan Martin Nilsen, Vestre Gallis, f. 1841, tømmermann og grovsnekker.

Nils Nilsen, Gåserød, f. 1854, skipstømmermann.

Ole Helgesen, Vestre Hotvedt, f. 1842, gbr. og hustømmermann.

Torger Olsen, Svindalen, f. 1854, gbr. og hustømmermann.

Klaus Jakobsen, Myre, f. 1842, gbr. og tømmermann.

Anders Mathias Mikkelsen, Gjelstad, f. 1855, gbr. og hustømmermann.

Andreas Fredriksen, Briskemyr, f. 1843, husmann og hustømmermann.

Nils Hansen, Kleppan, f. 1856, gbr. og hustømmermann.

Anders Martin Gundersen, Tveitan, f. 1843, gbr. og hustømmermann.

Anton Olsen, Hallenstvedt, f. 1857, møllebygger.

Hans Johansen, Honerød, f. 1844, tømmermann og snekker.

Antoni Larsen, Holmene, f. 1857, gbr. og hustømmermann.

Lorents Matias Helgesen, Lakskjønn, f. 1845, gbr. og hustømmermann.

Anton Hansen, Ilestad, f. 1861 i Ramnes, gbr., snekker og tømmermann.

Jørgen Kristoffersen, Sjue, f. 1845, gbr. og tømmermann.

Johan Anton Olsen, Dalen, f. 1861, gbr. og hustømmermann.

Alexander Olsen, Skatvedt, senere Kleppanmoen, f. 1846 i Sverige, skipstømmermann.

Hans Anton Andersen, Hvitstein, f. 1863, gbr. og tømmermann.

Andreas Sørensen, Lauvås (Haugberg), f. 1846, husmann, skipstømmermann.

Johannes Pedersen, Tveitan, f. 1864, gbr. og hustømmermann.

Johan Jakobsen, Stulen, f. 1847, forpakter og hustømmermann.

Bertil Kristiansen, Nomme, f. 1864, skipstømmermann.

Oluf Hansen, Berg i A. (Bergslykkja), f. 1847 i Sverige, gbr. og skipstømmermann.

Kristian Johansen, Vestre Hotvedt, f. 1865, gbr. og tømmermann.

Kristian Jakobsen, Rismyr, f. 1849, gbr. og skipstømmermann.

Edvard Olsen, Østre Høyjord, f. 1865, gbr. og tømmermann til sjøs.

Anders Magnus Johannessen, f. 1849 i Sverige, skipstømmermann.

Ingvald Lorentsen, Lakskjønn, f. 1867 i Stokke, gbr. på Stålerød, hustømmerm.

Mathias Abrahamsen, Ellevsrød, f. 1849, gbr. og hustømmermann.

Edvard Lunde, Gjerstad, f. 1869, byg-ningstømmermester, trevarefabrikk.

Hans Larsen Vennerød, Gulli, f. 1851 i Stokke, tømmermann.

Johan Guttormsen, Skarsholt, f. 1869, gbr. og hustømmermann.

Hans Jørgen Johansen, Ljøsterød, f.1851, hustømmermann.

Nils Jakob Olsen, Gravdal, f. 1870, tømmermann for A. Trolldalen.

Lars Johan Andersen, Sætra (Hasås), f. 1852, gbr. og skipstømmermann.

Ole Kristian Olsen, Gran, f. 1872, byggmester.

Jørgen Olsen, Østre Høyjord, f. 1852, hustømmermann.

Anton Bøen (kalte seg senere Himberg), f. 1873, sønn av Anders Abrahamsen, var byggmester i Vestre Aker, døde der. G. m. Hanna Lund fra Horten.

Anton Larsen, Myre, f. 1852 i Ramnes, gbr. og hustømmermann.

Peder Andersen, Nomme, f. 1873, tømmermann.

Hans Jakobsen, Saga u. Østre Flåtten, f. 1853, tømmermann.

Kristian Andresen Myhre, Gravdal, f. 1875, tømmermann.

Nils Halvorsen, Hvitstein, f. 1853, gbr. og hustømmermann.

Anton Jakobsen Solheim, Stein, f. 1876, tømmermann.

Jørgen Hasle, Gjerstad, f. 1879, dreier ved trevarefabrikken.

Andreas Sørensen, Moland, skipstømmermann, barn Inga Karense f. 1897.

Nils Oskar Jakobsen, Sjue, f. 1885, tømmermann.

Ingvald Olsen, Engen, tømmermann, barn Olaf f. 1897.

Johan Alfred Johansen, Myre, tømmermann, barn Johan Martinius f. 1887.

Hans Sørensen Bøen, skipstømmermann, senere gbr. i Undrumsdal.

Ole Bøen, Honerød, f. 1889, gbr., byggmester og snekker.

Hans Furuheim, Bjerkely, f. 1902, tømmermann.

Erik Iversen, Heia, f. 1890, tømmermann.

Kristoffer Siljan, Gravdal, f. 1902, byggmester.

Anton Olsen Ilestad, Hallenstvedt, møllebygger, barn Ole f. 1893.

Ragnvald Askedal, Nordskogen, f. 1911, tømmermann.

Lars Hansen, Myre, tømmermann, barn Hilda Marie f. 1893; senere gbr. på Ilestad.

Syvert Gunnarsen, Åsli, f. 1911, tømmermann.

Kristian Antonsen Hagen, Kullerød, f. 1895, tømmermann.

Emil Wivestad, Hallenstvedt, f. 1914, tømmermann.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Snekkere.

Ole Hansen, f. 1774, soldat og snekker, Andebu prestegård.

Ole Jensen, Bångunnerød, f. 1825, snekker.

Hans Fredriksen, Mellom Sønset, f. 1805, var snekker. Han laget prekestolen til Høyjord kirke. Hans Andersen Sjue malte den.

Torger Jakobsen, Stålerød (Lykkja), f. 1826, møbelsnekker og likkistesnekker; også en tid skolemester og spillemann.

Jakob Larsen, Søndre Sønset, f. 1810, møbelsnekker.

Mikkel Andersen, Hagan (under Andebu pgd.), f. 1829, husmann og snekker.

Hans Iversen, Kvernene (Skoli), snekker, barn Gunhild f. 1821.

Abraham Olsen, f. 1833, gbr. og snekker.

Antoni Tollefsen, Brekke, f. 1812, gbr. og snekker, laget rokker.

Ole Olsen, Mellom Sønset, f. 1832, møbelsnekker.

Ole Kristoffersen, Tveiten, f. 1816, gbr. og snekker.

Mathias Andersen, Sprenebakken (Høyjord), f. 1834, gbr. og snekker.

Kristoffer Henriksen, Øvre Moland, f. 1818, husmann, snekker, tømmermann.

Hans Hansen, Heia, f. 1835, gbr. og snekker.

Syvert Nilsen, Tveitan, f. 1818, snekker, bruker av jord.

Kristen Nilsen, Gran, f. 1836, snekkermester.

Abraham Arnesen, Hvitstein, f. 1818 i Kvelde, gbr. og snekker

Matias Klemetsen, Øvre Skjelland, f. 1838, snekker, losjerende.

Ellev Olsen, Skatvedt, barn Ole f. 1819.

Johan Larsen, Øde Sønset (Torvet), f. 1838, snekker.

Lars Kristoffersen, Gjerstad, f. 1819 i Skjee, snekker, losjerende.

Henrik Kristoffersen, Døvle, f. 1839, gbr. og snekker.

Ole Ellevsen, Hallenstvedt, f. 1819, gbr. og snekker.

Nils Hansen, Valmestadrød, f. 1840, gbr. og snekker.

Johan Halvorsen, Vassengen, f. 1821, snekker og eier av rydningsplass.

Kristoffer O. Dahl, Øde Sønset, f. 1840, gbr., hus- og møbelsnekker.

Svend Larsen, Høyjord (Engen), f. 1840 i Sverige, maler og snekker, kirketjener.

Tor Kristian Gundersen, Gjelstad, f. 1840, murer og snekker.

Gulleik Gundersen, Gjerstad, f. 1840 i Hedrum, gbr. og snekker.

Ingvald Larsen, Bøen, f. 1860, gbr. og snekker.

Klaus Jakobsen, Ruelsrød, f. 1842, gbr. og snekker.

Andreas Hansen, Kleppan, f. 1860, hus-og møbelsnekker, losjerende.

Kristian Hansen, Kleppanmoen, f. 1843, snekker.

Hans Anton Larsen, Bjuerødbakken, f. 1851, snekker, inderst.

Jacob Kristoffersen, Nordre Trollsås, f. 1844, snekker. Flyttet til Sandefjord.

Nils Abrahamsen, Gulli, f. 1860, gbr. og snekker.

Hans Kristian Olsen, Rød, f. 1845 i Skjee, gbr. og snekker.

Hans Johansen, Mellom Sønset, f.1861, hustømmermann og snekker.

Jakob Olsen, Sprenebakken (Høyjord), f. 1845 i Mo, gbr. og snekker.

Ingvald Larsen, Bråvoll, f. 1862, snekker hos mester.

Edvard Olsen, Hallenstvedt, f. 1846, snekker.

Elias Jørgensen, Moland, f. 1862 i Stokke, snekker og allslags arbeid.

Hans Johansen, Hogsrød, f. 1846, husmann, snekker og tømmermann.

Anton Hansen, Ilestad, f. 1861 i Ramnes, gbr., snekker og tømmermann.

Oluf Hansen, Berg i A. (Bergslykkja), f. 1847 i Sverige, snekker, skipstømmermann og gbr.

Edvard Olsen, Sprenebakken (Høyjord), f. 1865, snekker og matros.

Johan Kristoffersen, Moland, f. 1848, forferdiger treskjeer.

Anders Matias Olsen, Hvitstein, f. 1865, gbr., snekker og rivemaker.

Anders Solli, Gjermundrød, f. 1849 i Arnadal, snekker.

Kristian Nilsen, Sjue, f. 1866, gbr. og snekker.

Johan Gulliksen, Slettingdalen, f. 1849, snekker og smed.

Hans Kristian Nilsen, Lerskall, f. 1868, snekker.

Olaus Olsen, Plassen u. Lien, f. 1850, gbr. og snekkerarbeide under mester.

Johan Hansen, Dammen (Hotvedt), f. 1868 på Kjærås, snekker.

Kristian Kristoffersen, Moland, f. 1851, snekker og tømmermann.

Hans Jakobsen, Nordre Holt, f. 1869, snekker.

Johan Johannessen, Mellom Sønset, f. 1851, snekker.

Ole Kristian Olsen, Gran, f. 1872, husmann og snekker.

Anders Andersen, Høyjordsengen, f. 1852, snekker og sjømann.

Anton Andersen, Haubergengen, f. 1873, snekkerlærling i Sandefjord.

Kristian Olsen, Hallenstvedt, f. 1852, snekker.

Peder Andersen, Nomme, f, 1875, snekker ved trevarefabrikk.

Kristian Sørensen, Løverød, f. 1855, gbr. og snekker.

Søren Olsen, Tvekan, snekker; barn Anne Kristine, f. 1879.

Lars Eriksen, Liverød, f. 1857, gbr. og snekker.

Olav Andresen, Gjerstad, f. 1881, snekker ved trevarefabrikk.

Johan Johansen, Gran, snekker; barn Hans Mathias, f. 1856.

Oskar Abrahamsen, Møyland, f. 1883, snekker. Reiste 1904 til Amerika.

Nils Hansen, Kleppan, f. 1856, gbr., snekker og tømmermann.

Erik Riis, Saga, f. 1886, småbruker og snekker.

Anton Olsen, Hallenstvedt, f. 1857, snekker.

Ludvig Larsen, Bøen, f. 1887, snekker.

Oddvar Reidarsen Myhre, f. 1923, snekker.

Hans Pedersen, Trollsås (Skjeggerød); barn Peder f. 1888.

Lars Hansen, Sjue, f. 1859, snekkermester.

Einar Løverød, f. 1889, snekker.

Kittel Kristoffersen, Ambjørnrød, snekker, barn Anne, f. 1890.

Olaf Hansen, Skjelbred, f. 1889 i Aulesjord, snekker.

Ole Bøen, Honerød, f. 1889, gbr., byggmester og snekker.

Abraham Vegger, f. 1900, snekker.

Edvard Nilsen, Nøklegård, snekkermester, barn Nils Olaf, f. 1893.

Kristian Olsen Kjærås, Døvle, f. 1902, snekker og gbr.

Kristian Horntvedt, f. 1895 i Skjee, bygningssnekker, bodde i Høyjord.

Henrik Møyland, f. 1902, snekker.

Henrik Wegger, Gulli, f. 1896, snekker.

Tidemand Ilestad, f. 1902, bygningssnekker.

Gunvald Anton Johansen, Skarsholt, f. 1896, snekker.

Einar Kristiansen, Stålerød, f. 1904, snekker.

Ingvald Markus Iversen, Nes, f. 1896, snekker.

Juel Nilsen, Stålerød, f. 1908, snekker.

Lars Tolsrød, f. 1897, snekker, salmaker, laget møbler m. V

Johan Taranrød, Solum, f. 1909, snekker.

Ingar Arnt Bøen, f. 1897, småbruker og snekker.

Odd Holthe, Sukke, f. 1911, snekker.

Erling Skarsholt, f. 1899, snekker.

Sverre Johan Gran, f. 1912, snekker.

Einar Andreassen, Gallis, f. 1899. bygningssnekker.

Lars Skatvedt, Bjuerød, f. 1912, snekker.

Einar Jørgen Eliassen, Gjerstad, snekker, barn Einar Alexander, f. 1899.

Georg Langli, Gravdal, f. 1912, snekker.

Artur Henrik Andersen, Gravdal, f. 1900, bygningssnekker.

Ole Olsen, Gran, f. 1912, snekker.

Ragnvald Askedal, Strandli, f. 1915, snekker.

Jørgen Møyland, f. 1916, snekker.

Olav Olsen, Skoli, f. 1916, snekker.

Tore Riis, Fossheim, f. 1917, snekker.

Dagfinn Rismyhr, f. 1919, snekker.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Smeder.

Tosten smed, husmann; barn Halvor, f. 1673.

Jakob Pedersen, Skaug og Aulesjord, f. 1841, gbr. og smed.

Kristen smeds barn Anders, f. 1681.

Kristoffer Olsen, Hundsrød, f. 1844, jordbruksarbeider, smed og slakter.

Ole smed, f. 1689.

Mathias Hansen, Herre-Skjelbred, f. 1848 i Vivestad, inderst, smed.

Peder Halvorsen, Skaug, f. 1793.

Hans Kristian Hansen, Kjærås, f. 1850, gbr. og smed.

Erik Jørgensen, Brekke, f. 1818, gbr. og smed.

Johannes Jakobsen, Brekke, f. 1820, en tid smed på Haugberg, senere til Sandar.

Laurits Anton Hansen, Tveitan, f. 1865, selfanger og smed.

Abraham Jørgensen, Klosteret (Prestegården), f. 1822, inderst, smed, skog- og jordarbeider.

Ole Hansen, Sønset Øde, f. 1866 i Ramnes, smed, eide hus og litt jord.

Lars Johan Andersen, Sukke, f. 1823, huseier og smed.

Kristian Olsen, Stålerød, f. 1866, gbr. og smed.

Johannes Nilsen, Liverød, f. 1830, gbr. og smed.

Ole Kristian Hansen, Sønset, f. 1868, smed.

Iver Andersen, Skjeggerød, f. 1834, husmann, smed og slakter.

Edvard Olsen, Askjem (Borrone), f. 1869, gbr., smed og hjulmaker.

Abraham Olsen, Ådne, f. 1834, inderst, smed.

Ingvald Johannessen, Liverød, f. 1871, smed.

Hans Klausen, Østre Høyjord, f. 1873, gbr. og smed.

Hans Kristian Eriksen, Gravdal, f. 1887, smed.

Johan Olsen, Askjem (Borrone), f. 1873, smed og hjulmaker.

Kristian Larsen, Høyjord, f. 1891, smed.

Ole Abrahamsen, Gravdal, f. 1875, gbr. og smed.

Anders Martin Olafsen Haugan, Gulli, f. 1891, smed.

Hans Hansen, Østre Høyjord, f. 1875, gbr. og smed.

Ole Kristiansen, Stålerød, f. 1893, smedmester.

Kristofer Kristiansen, Østre Høyjord, f. 1882, smeddreng.

Olaf Stålerød, f. 1894, smed.

Oskar Svartsrød, f. 1883, smed.

Guttorm Kristiansen, Sukke i H., gbr., møller og smed; barn Kristian, f. 1895.

Olav Olsen, Liverød, f. 1884 i Sandar, smedlærling.

Karl Otto Kristiansen, Østre Høyjord, smed; barn Kristian, f. 1896.

Anton Johansen, Stålerød, f. 1885, smed.

Aksel Kristoffersen, Stein, f. 1899, smed.

Herman Hansen Kjærås, Bergli, f. 1885, smed, senere gbr. på Kjærås.

Julius Tveitan, Dalen, f. 1903, smed.

Edvald Moland, f. 1915, smed.

 

Bødkere.

Erik Evensen, Lilledal, f. 1796, husmann uten jord, bødker.

Martin Hansen, Herre-Skjelbred, f. 1828, gbr., bødker og snekker.

Anders Kristoffersen, Stranda, f. 1813, bødker.

Martin Holmen, bødker.

Hans Hansen, Askjem-plassen, f. 1815, bødker.

Oluf Hansen, Berg i A. (Bergslykkja), f. 1847 i Sverige, gbr., snekker, bødker og skipstømmermann.

Peder Ådne, f. 1817, bødker.

 

Murere.

Jakob Nes, murer, barn Lisbeth, f. 1737.

Gustav Andersen, Gran, f. 1863 i Sverige, gbr. og murarbeider.

Steffen murmester, f. 1740.

Gunder Tollefsen, Holmene (Nomme), f. 1816, husmann og murmester.

Olav Severin Augustsen, Gjelstad, f. 1863, gbr. og murarbeider.

Preben Hansen, Stulen-Sætra, f. 1820, forpakter og murmester.

Anders Torkildsen, Kleppan, f. 1866 i Sverige, gråsteinsmurer under mester.

Magnus Svendsen, Sætra (V. Hasås), f. 1833 i Sverige, gbr. og murer.

Krøger Gundersen, Stein, f. 1867, murer.

Gustav Larsen, Skjelbred, f. 1848 i Sverige, murer og gårdsarbeider.

Karl Edvin Eriksen, Brekke-Dalen, f. 1867 i Kristiania, gråsteinsmurer.

Hasås), f. 1851 på Eidsvoll, husmann og gråsteinsmurer; senere gbr. i Brekke- Dammen.

Anker Johansen, Hønsvall, f. 1898, murer.

Josef Martin Jensen, Skoli, f. 1859 i V. Aker, murer.

Hans Gregersen, Gjerstad, f. 1901 i Solør, murer.

Erling Rove, Myre, f. 1907, murer.

Ingvald Lensberg, Solstad (Hotvedt), f. 1906, murer.

 

Malere.

Josef Andersen, Gjermundrød, f. 1827 i Sverige, maler.

Johannes Andersen Strøm, f. 1864 i Sverige, malermester, bor Sukke.

Svend Larsen, Vestre Høyjord, f. 1830, maler.

Anton Hansen, Gulli, f. 1865 i Kristiania, maler.

Ole Olsen, Høyjordsenga, f. 1835 i Aker, husmann uten jord, maler.

Hans Kristian Dahl, Gulli, f. 1859 i Kristiania, maler.

John Torsen, Hogsrød, f. 1835, maler, losjerende.

Nils Kr. Jakobsen, Gulli, f. 18705 gbr., maler.

Svend Larsen, Østre Høyjord, f. 1840 i Sverige, huseier, maler og snekker.

Kristoffer Matiassen, Gjelstad, f. 1881 i Sandefjord, malersvenn.

Ole Helliksen, Lerskall, f. 1849, maler.

Henrik Kolkinn, Torp, f. 1888, maler, senere landhandler på Gravdal.

Samuel Johansen, Hogsrød, f. 1854, maler.

Herman Gåserød, f. 1896, maler.

Johan Edvard Nilsen, Nesengen, f. 1846, maler.

Harald Nøklegård, f. 1902, maler.

Adolf Herman Hermansen, f. 1919, maler.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Møllere.

Nils møller, Kodal, d. 1623.

Lars Anton Nilsen, Bjuerød, f. 1863, hjelper til i mølla.

Peder møller, Kodal, barn Maria f. 1635.

Ludvig Konrad Larsen, Bjuerød, f. 1868 i Moss, møllerdreng.

Alf møller, barn Søren f. 1651 i Kodal.

Torvald Andersen, Sukke mølle, f. 1870, møllermester, flyttet 1905 til Våle.

Morten møller, barn Aase f. 1672.

Carl Johan Olsen, Torp, møller, barn Amunda Marie f. 1873.

Hans møller, d. 1691.

Lars Mørk, Bjuerød, f. 1880, mølleeier.

Anders møller, Kodal, barn Bergit f. 1693.

Elias Anton Mathiassen, Flåtten, møller, barn f. 1885.

Tarald møller, Skoli, b. Gunnild f. 1705.

Guttorm Kristiansen, Sukke i H., gbr., møller og smed, barn f. 1895.

Jakob Andersen, Saga u. Ø. Flåtten, f. 1812, husmann og møllermester.

Lars Skjelbred, Sukke, f. 1906, møller.

Ole Abrahamsen, Bjuerød, f. 1820, gbr. og eier av kornmølle.

Ingvald Adolf Nilsen, Gravdal, f. 1923, møller.

Nils Larsen, Bjuerød, f. 1839, husmann og møllermester.

Ragnar Hansen, Gravdal, f. 1923, møller.

Thor Edvard Beruldsen, Bjuerød, f. 1843, møller og tjener.

Hans Svendsen, Bjuerød, f. 1861, møllermester og forpakter.

J. A. Strøm, Sukke mølle

 

Bakere.

Einar Jensen, Trollsås, f. 1881, baker.

Martin Vesetrud, Gravdal, f. 1914. baker.

Olgar Halvorsen, Gravdal, f. 1903, baker.

 

Dreiere.

Nils svarver, barn Eli f. 1678.

Johannes Jonsen, Mellom Sønset, f. 1817 i Vivestad, gbr., snekker og rokkedreier.

Augustinus Johannessen, Valmestadrød, f. ca. 1792 i Vivestad, rokkemaker.

Hans Antonisen, Brekke, f. 1840, rokkedreier.

Antoni Tolfsen, Brekke, f. 1811 i Sandar, gbr., rokkedreier og snekker.

Severin Antonisen, Brekke, f. 1861, gbr., snekker og rokkedreier.

Ole Hansen, f. 1812 i Stokke, svarver.

 

 

Andre håndverkere.

Blikkenslagere.

Hans Martin Jakobsen, Svindalen, blikkenslager, barn Johan f. 1898.

 

Børsemakere.

Søren Andersen Boroa (Berg i A.), f. 1810, kobbersmed, børsemaker og gjørtler.

Kjetil Klopprønningen (Tveitan), f. 1817 i Hedrum, dagarbeider og børsemaker.

 

Garvere.

Kristian skinnkremmers barn, f. 1643.

Hans Matias Torsen, Ødegården, f. 1846, garver.

Karl Anton Hansen, Hønsvall, f. 1857, garverelev.

Hans Kristian Nilsen, Ljøsterød, f. 1869, garversvenn, bosatt i Drammen.

 

Gjørtlere.

Søren Andersen Boroa (Berg i A.), f. 1810, kobbersmed, børsemaker og gjørtler; laget bl. a. dombjeller som var godt likt.

 

Hjulmakere.

Andreas Iversen, Valmestadrød, f. 1814, hjulmaker.

Johan Eriksen, Hallenstvedt, f. 1827, gbr. og hjulmaker.

Kristoffer Larsen, Prestegården, f. 1828, hjulmaker.

Kristian Olsen, Stålerød, f. 1866, gbr., smed og hjulmaker.

Edvard Olsen, Askjem (Borrone), f. 1869, gbr., smed og hjulmaker.

Johan Olsen, Askjem (Borrone), f. 1873, smed og hjulmaker.

Ole Hansen, Holt, hjulmaker, barn Hans Matias f. 1893.

Ellef Hansen, Herre-Skjelbred, gbr. og

hjulmaker, barn Hans f. 1903.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Kobberslagere.

Kobberslagerkonen på Bjuerød, d. 1671. David Larsen, kjedelflikker fra Andebu, nevnt 1745.

Torsten kobbersmed i Høyjord sogn, barn Tosten f. 1776.

Amund Olsen, kjedelflikker, barn Karl f. 1803.

Søren Andersen Boroa (Berg i A.), f. 1810, kobbersmed, børsemaker og gjørtler.

 

Salmakere.

Gulbrand salmaker, f. 1650.

 

Seilmakere.

Hans Kristian Hansen, Ambjørnrød, f. 1849, gbr. og seilmaker til sjøs.

 

Skorsteinsfeiere.

En skorsteinsfeiers barn, Anne, f. 1644 i Høyjord.

Henrik skorsteinsfeiers barn, f. 1760.

Gunder Pedersen, Ambjørnrød, f. 1815, skorsteinsfeier og husfar i Fattighuset.

Skorsteinsfeier Ivar Eriksen, barn f. i Andebu 1821, bor i Åsgårdstrand.

Oluf Johansen, f. 1847 i Trøndelag, skorsteinsfeier.

Anders M. Johansen, bygdevekter og feier i 1890-åra.

 

Klokkemakere.

Lars Kristoffersen, Nedre Skjelland, f. 1749 på Nedre Holand, arbeidet som klokkemaker fra ca. 1800 og utover. Var valgmann i 1814.

 

Spillemenn.

Torger Jakobsen Stålerød (Lykkja), f. 1826, snekker, skolemester og spillemann.

Ole Olsen, Langebrekke, f. 1831, husmann uten jord, spillemann (se om ham R. Berg, «Fra landboforening til bondelag», s. 133).

 

Urmakere.

Johan Ingebriktsen, Bøen, f. 1822, gbr., urmaker og fortinner.

Peder Johannessen, Tveitan, f. 1895, urmaker.

 

Vevskjebindere.

Kristoffer skjebinders barn, f. 1749.

Levor Olsen, vevskjebinder, barn f. 1805.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Syersker og veversker.

Pernille Brynhildsdtr. Stålerød, f. 1721, enke, losjerende, ernærer seg ved sying.

Marit Larsdtr. Gran, f. 1808, svensk, enke, ernærer seg ved spinning og strikking, bor i drengestuen.

Barbro Kristoffersdtr. Skarsholt, f. 1730, ugift, ernærer seg ved sying.

Anne Helene Kristoffersdtr. Svindalen, f. 1812, spinnerske, eier rydningsplass.

Else Kristensdtr. Berg, f. 1730, nærer seg ved sying.

Helene Marie Jørgensdtr. Nesengen, f. 1813, strikker og spinner for andre.

Gunhild Hansdtr. Ellefsrød, f. 1731, ernærer seg ved sying.

Perniile Syversdtr. Hotvedt, f. 1815, ernærer seg ved håndgjerningsarbeide for andre.

Randi Torsdtr. Stålerød, f. 1735, losjerende, ernærer seg ved sying.

Anne Marie Hansdtr. Kjærås, f. 1816, strikker og spinner for andre.

Marte Jonsdtr. Kolkinn, f. 1738, ernærer seg ved sying.

Maren Andrea Hansdtr. Bjuerød, f. 1817 i Sandar, spinner for andre.

Tonette Simensdtr. Vestre Gallis, f. 1743, enke, ernærer seg ved sying.

Hella Andrea Olsdtr. Vestre Gallis, f. 1818 i Hedrum, losjerende, spinner og strikker for andre.

Olene Guttormsdtr. Kullerød, f. 1748, enke, ernærer seg ved sying.

Daarte Kristensdtr. Lefsrød, f. 1819, sitter i husene (håndarbeide).

Kari Andersdtr. Torp, f. 1749, ernærer seg ved sying.

Mari Hansdtr. Kjærås-Haugen, f. 1820, enke, håndgjerningsarbeiderske.

Tonette Hansdtr. Hynne, f. 1751, nærer seg ved sying.

Karen O. Larsdtr. Sti, f. 1820, inderst, håndgjerningsarbeide.

Berte Kristoffersdtr. Lien, f. 1751, ernærer seg ved sying.

Dorthe Kirstine Kristensdtr. Harebakken, f. 1822, spinner, strikker.

Randi Olsdtr. Sommerstad, f. 1757, nærer seg ved sying.

Karen Olea Larsdtr. Svartsrød, f. 1822, spinner for andre.

Edel Mikkelsdtr. Nordre Myre, f. 1755, ernærer seg ved sying.

Elen A. Eriksdtr. Lilledal, f. 1823, spinne- kvinne.

Ambor Mikkelsdtr. Skaug, f. 1758, ernærer seg ved sying.

Andrine Martine Olausdtr. Myhre, f. 1824, sypike.

Sibille Olsdtr. Løverød, f. 1759, nærer seg ved sying.

Inger A. Martinusdtr. Nordre Trollsås, f. 1824, ernærer seg ved håndarbeide.

Kari Kristensdtr. Hvitstein, f. 1760, nærer seg ved sying.

Elen Joh. Pettersdtr. Vestre Gallis, f. 1824, har en stue, håndarbeide.

Mari Larsdtr. Hanedalen, f. 1759, nærer seg ved sying.

Elen Andrea Eriksdtr. Gåserød, f. 1824, losjerende, spinner og strikker.

Dorte Andersdtr. Pisserød, f. 1767, ugift, nærer seg ved sying.

Elen Marie Johnsdtr. Skaug, f. 1824, spinner, strikker og syr.

Marte Mattisdtr. Torp, f. 1770, ernærer seg ved sying.

Anne H. Larsdtr. Vestre Hasås, f. 1826, håndarbeiderske.

Sibille Evensdtr. Ullensjord, f. 1775, losjerende, nærer seg ved sying.

Berte Marie Andersdtr. Skatvet, f. 1826, enke, strikker og spinner for andre.

Tonette Olsdtr. Kolkinn, f. 1779, ernærer seg ved sying.

Andrea Andreasdtr. Ormekastet, f. 1827 i Sandar, enke etter husmann, spinner og binder for andre.

Idde Taraldsdtr. Aadne, f. 1784, ernærer seg ved sying.

Andrine Kristensdtr. Berg, H., f. 1847, lever av bærplukking, veving.

Line Simensdtr. Askedal, f. 1799, ernærer seg ved håndgjerningsarbeide.

Anne Johnsdtr. Berg i A., f. 1848 i Gransherred, spinning, veving og litt søm.

Karen Marie Larsdtr. Engen, f. 1827, strikker og spinner for andre.

Helle Eriksdtr. Slettingdalen, f. 1849, ugift, losjerende, sypike.

Anne Tonette Mattisdtr. Hvitstein, f. 1828, losjerende, håndarbeide.

Hanna Elise Olsdtr. Aulesjord, f. 1849, strikker og spinner for andre.

Elen Olava Larsdtr. Lykkja under Stålerød, f. 1829, arbeider med håndgjerning.

Maren Abrahamsdtr. Nomme, f. 1850, syjomfru, bosted Sandefjord.

Anne Helene Martinusdtr. Gallis, f. 1829, veverske, bor på Vestre Skorge.

Karen Helene Tveitan, f. 1854, Hvitstein, sypike.

Anne Tonette Mattisdtr. Hvitstein, f. 1829, spinnerske, bruker av jord.

Paulette Sofie Kristofferdtr. Kullerød, f. 1854, håndgjerningsarbeide.

Johanne Katrine Olsdtr. Skjelbred, f. 1832, sypike, skreddersøm.

Karen Kirstine Kristiansdtr. Ødegården, f. 1852, sypike.

Inger M. Henriksdtr. Berge, f. 1833, sypike.

Martine Johansdtr. Plassen, Lien, f. 1852, skredderske.

Gunhild Kristiansdtr. Tveitan, f. 1835, losjerende, håndarbeiderske.

Maren Olea Abrahamsdtr. Hvitstein, f. 1850, ugift, sypike.

Anne P. Kristoffersdtr. Brekke, f. 1835, sypike.

Andrine Olava Jakobsdtr. Kjærås, f. 1852, inderst, spinner og strikker.

Karen Jakobsdtr. Hoksrød under Dalen, f. 1838, losjerende, sypike.

Helene Sofie Abrahamsdtr. Hvitstein, f. 1854, syerske.

Marthe Nikolaisdtr. Øde Sønset, f. 1839, sypike.

Johanne Andrea Hansdtr. Skatvet, f. 1855, spinning og veving for andre.

Maren Eriksdtr. Skjelland, f. 1840, losjerende, sypike.

Andrine Mathilde Kristensdtr. Hynne, f. 1856, sypike, kjolesøm.

Gurine Prebensdtr. Skjelland, f. 1841, sypike, skreddersøm.

Inger Andrea Anthonisdtr. Sti, f. 1856, losjerende, sypike.

Stina Gustavsdtr. Østre Haugan, f. 1840, svensk, håndarbeiderske.

Andrine Martine Olausdtr. Dimle, f. 1857, skreddersøm.

Anne Andrea Kristiansdtr. Svartsrød-plassen, f. 1840, vever og baker.

Guro Olava Kristiansdtr. Ødegården, f. 1858, sypike.

Martine Olavesdtr. Dimle, Myre, f. 1842, sypike.

Anne Sofie Olsdtr. Hvitstein, f. 1859, ugift, sypike.

Ingeborg Torsdtr. Skjelbred, f. 1843, sypike.

Maren Johanne Abrahamsdtr. Nordre Trollsås, f. 1859 i Hedrum, sypike.

Andrine Helgesdtr. Vestre Hotvedt, f. 1844, sypike, bor hos foreldrene.

Paulette Olavsdtr. Dimle, f. 1859, ugift, syr, strikker og spinner for andre.

Birte Andrine Olsdtr. Hvitstein, f. 1846, syerske, ugift.

Live Abrahamsdtr. Møyland, f. 1860, sypike.

Anne Kirstine Gulliksdtr. Sukke, f. 1847, losjerende, lever av søm, ugift.

Andrine Sofie Andersdtr. Honerød, f. 1860, losjerende, sypike og skreddersøm.

Olava Olsdtr. Kjærås, f. 1847, bor Hotvedt, spinner og strikker for andre.

Inger Marie Nilsdtr. Stuen, f. 1862, ernærer seg ved veving og baking.

Maren Andrea Olsdtr. Gulli, f. 1863, losjerende, sypike, skreddersøm.

Karen Mathilde Nilsen, Møyland, f. 1872, skreddersøm.

Matea Olsen, bor Skjelbred, f. 1865, sypike.

Elen Sofie Nilsdtr., f. 1872, Lerskall, sypike

Andrine Andreasdtr. Berg i A., f. 1865, bor Skien.

Jenny Johansdtr. Stigen, f. 1875, sypike.

Andrine Martinsdtr. Herre-Skjelbred, f. 1865, losjerende, skreddersøm.

Maren Mathilde Kristensdtr. Lilledal, f. 1875, sypike.

Mina Mathiasdtr. Ormekastet (Vestre Hasås), f. 1865, veving og spinning.

Andrine Matilde Hansdtr. Ilestad, f. 1875, sypike.

Maren Andrea Hansdtr., Hasås skolehus, spinner og strikker for andre.

Karen Matilde Olsdtr. Kjærås, f. 1876, sypike.

Hella Andersdtr. Vestre Skorge, f. 1867, syr klær for andre.

Gina Louise Andersen Hønsvall, f. 1877, sypike.

Matea Olafsdtr. Berg i H., f. 1868, losjerende, sypike, skreddersøm.

Elise Larsdtr. Svindalen, f. 1877, sypike.

Gina Matilde Olsdtr. Vestre Hotvedt, f. 1868, sypike.

Laura Marie Antonsdtr. Askjem, f. 1881, bor i Rønningen, sypike.

Hanna Anette Olsdtr. Vivestad, f. 1869, sydame, f. i Ramnes, bor Solhaug.

Anna Sofie Abrahamsdtr., f. 1884, bor på Skarsholt, sypike.

Mathea Olufine Olsdtr. Østre Høyjord, f. 1869, sypike, skreddersøm.

Martine Honerød, f. 1885 i Høyjord, bor i Tønsberg.

Inga Abrahamsdtr. Bakke, f. 1870, sypike.

Maren Andrea Håvaldsdtr., f. 1886, bor på Svartsrød, sydame.

Klara Alise Andersdtr. Vestre Skorge, f. 1870, syr og vever for andre.

Berta Solum, f. 1908, bor på Tolsrød, sydame.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER