Om uttalen av gårdsnavnene

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

Uttalen av gårdsnavnene er gjengitt i forenklet lydskrift i begynnelsen av hver gårdsbeskrivelse. Tonelaget er angitt ved aksenttegnet ' etter den betonte vokal når den har «enstavelsestonelag» (dvs. som i bønder), f. eks. brå'væll (Bråvoll), og ved ' når den har «tostavelsestonelag» (dvs. som i bønner), f. eks. kø'llkjinn (Kolkinn). Kort betont vokal betegnes ved fordobling av etterfølgende konsonant, f. eks. ho'ttvett (Hotvedt), undertiden ved en bue over vokalen. Lang betont vokal har for det meste ingen særskilt betegnelse, f. eks. ri'smyr, men ved noen navn er den for klarhets skyld betegnet ved en vannrett strek over vokalen, f. eks. kjæ'rås (Kjærås). Tykk I er gjengitt ved halvfet type, f. eks. ha'lomm (Halum).