56. Østre Nøklegård

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

Navnet uttales nø'kklegål og skrives 1649 Møklegaard, 1668 og 1723 Møchlegaard, 1801 Nøglegaard, 1838 og 1865 Myklegaard, 1888 og senere Nøklegaard, Nøklegård. Oppr. form Mykligarðr «den store gården». Om overgangen av M til N, se Rygh NG, Indledning, s. 21. Navnet finnes også i Borre.

Bålag: Ådne, Bakke, Ambjørnrød, Tolsrød, Nøklegård, i gammel tid også Torp.

Skylden. Østre Nøklegård var ødegård og hadde 2 bpd. smør i gammel skyld; ingen forandring i 1667. 1838: 2 daler 1 ort 8 skill. 1888 og 1904: 5 mark 57 øre.

 

Husdyr, høyavling, utsæd.

 

Antall bruk

Hester

Storfe

Ungfe

Sauer

Geiter

Svin

Høylass

Utsæd

Fold

1657

1

1

4

3

7

3

1

1667

1

1

5

2

5

20

Sår 5 t,

trær 2 t

1723

1

1

6

4

16

1 skj. bl.korn,

5 t, 4 skj. havre

1820

2

1

4

3 t havre

1835

3

2

5

3

⅛ t rug,

¼ t bygg,

5 t havre,

4 t poteter

1865

7

2

19

9

104 skpd.

1 ¼ t hvete,

1 ⅝ t bygg,

12 ½ t havre,

13 ½ t poteter

5 à 6

6 à 8

3 à 5

4 à 5

1875

6

2

15

8

7

¼ t hvete,

2 t bygg,

14 t havre,

13 ½ t poteter

 

Matrikulerte bruk. 1838: 3. 1888: 9. 1904: 9. 1950: 19.

Antall personer. 1711: 4. 1801: 11. 1845: 24. 1865: 28. 1891: 27.

Andre opplysninger. 1661: Skog til smålast. 1667: Skogen av vådeild oppbrent. Noe rydningsjord, som oppsitteren er pålagt å opprydde. Har humlehage. 1723: Skog til gjerdefang og brenneved; fehavn hjemme. Middelmådig, til dels sandig jordart. 1820: Tilstrekkelig havn og skog til husbehov. Tungvint og måtelig jordlende. 1865: Tilstrekkelig havn på noen av brukene, knapp på andre. Jorda for det meste av middels beskaffenhet. Et par av brukene tungbrukt. Skog til husbehov på de fleste bruk; av skogsprodukter intet til salg.

 

Sag og kvern.

I 1741 fikk oppsitteren Ole Jensen bevilling på 240 bord årlig skur på gårdens sag. Men om saga i det hele tatt er blitt satt opp, har den visst ikke vært lenge i drift, for

den er ikke med blant de besiktede sager i 1816 og flg. år, og i 1820 heter det at gården har et vannfall, som er «ubetydelig og ubebygget».

Senere skar de sammen med Ådne på Ådnesaga, men da de gikk over til sirkelsag der, trakk Nøklegårdsbrukene seg ut.

Ø. Nøklegård hadde kvern i Ambjørnrødbekken, visst felles for alle Nøklegårdsbrukene. Antagelig nedlagt ca. 1850. Senere var Nøklegårds-brukene felles om mølle og sikte på Ådne.

 

Seter.

Bnr. 2 hadde seter noen få år rundt århundreskiftet. Den ble bygd av Nils Amundsen og lå i et skogstykke han hadde ved Granasne. Det var vanskelig å få noen til å ligge på setra der, og den ble nedlagt etter få år.

 

Eiere

Vi vet ingenting om eierforholdet før 1643; da står Even Torp som eier. Han drev visstnok Ø. Nøklegård som underbruk. Even Torp, senere arvingene eier så gården til forbi 1700; i 1699 har Anders Sukke og Guttorm Ø. Gjennestad i Skjee en halvpart hver. I 1704 solgte Anders Sukkes hustru, Else Evensdtr. (fra Torp) sin halvdel til broren Nils Evensen Bråvoll (Skarsholt). Litt senere ble hele Nøklegård kjøpt av Erik Amundsen, som bodde her en kort tid; han flyttet til Ler-skall (personalia, se d.g.) og solgte i 1707 Nøklegård for 120 rdl. til hammermester Just Schiøller ved Hagnesverket. Hans sønner Peder og Jan Schiøller solgte igjen i 1721 til Ole Jensen fra Torp, som flyttet hit. Senere har Ø. Nøklegård vært selveiergods.

 

Brukere

Første oppsitter vi kjenner til er Søren, som nevnes her fra 1634 og utover; han d. i farsottåret 1651. Må være sønn av Søren Torp, og hadde visst tidligere en tid bodd i Ødegården. Foruten part i Nøklegård eide han lodder i Ambjørnrød, Stålerød, Ødegården og From i Sandar. Etter Søren ble gården overtatt av Kristen Sørenssøn, nok sønn av Søren. Han d. 1677, 64 år gl. Må ha vært g. to ganger og hadde mange barn, hvorav iallfall 4 d. små. En Anders bygsler så gården en kort tid, deretter følger

Kristen Tollefssøn ca. 1685—1700. F. 1658, d. 1722. 8 barn, hvorav 3 d. små; de øvrige var: 1. Ingeborg, f. ca. 1684, g.m. Helge Amundsen Bråvoll (se d.g.). 2. Dorte, f. 1689, g.m. Jakob Amundsen Stålerød (se d.g., Bruk 2). 3. Tollef, f. 1693, se Berg i Andebu. 4. Kristen, f. 1698, se Berg i Andebu. 5. Anne, f. 1703 i Trolldalen.

Jens Olsen 1707—21 er bygselmann her i Just Schiøllers eiertid. (Se også Skarsholt.) F. 1654 på Våle, d. 1732 i Gusland. Sønnen Kristoffer kom til Gusland (se d.g.), en annen sønn var visstnok Kristen Jensen Bråvoll (se d.g.). Jens lånte i 1713 20 rdl. av presten Jens Pedersen mot pant i sine kreaturer, store og små, m.m.; i 1715 betalte han pengene tilbake ved hjelp av et nytt tilsvarende lån fra presten i Ramnes, Jacob Falch.

Ole Jensen 1721—44. Var som ovfr. nevnt selveier. Kom hit fra Torp, men hadde før det igjen bodd på Ådne. Antagelig sønn av ovennevnte Jens Olsen. D. 1744, 66 år gl. G. 1) m. Kirsti Nilsdtr., d. 1716 på Ådne. 2 barn, hvorav 1 vokste opp: 1. Nils, f. 1716, se Vestre Hotvedt, Bruk 2. G. 2) ca. 1716 m. enken etter Even Kristensen Torp, Anne Sivertsdtr., d. 1727, 33 år gl. De fikk sammen 2 barn på Torp og 2 på Nøklegård; to av dem vokste opp: 2. Even, f. 1717, se ndfr. 3. Sivert, f. 1722, se ndfr. G. 3) m. Siri Gulbrandsdtr. fra Ådne, d. 1741, 42 år gl. 5 barn, hvorav 4 vokste opp: 4. Anne, f. 1729. 5. Barbro, f. 1735, d. 1765; ug. 6. Jens, f. 1738, se Gusland. 7. Randi, f. 1740, g. 1769 m. Hans Hansen. Ole Jensen lånte i 1721 80 rdl. av Kristoffer Jakobsen Kjærås, og i 1724 samme beløp av prost Thomas Gerner i Tønsberg. Ved skiftet etter ham var boet litt i underbalanse. Etter Oles død ble gården delt mellom sønnene Sivert og Even; se videre henholdsvis Bruk 1 og Bruk 2.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Bruk 1

Sivert Olsen 1744—86. F. 1722, d. 1786, g. 1746 m. Rønnaug Iversdtr. Vestre Hotvedt, f. 1718, d. 1787. 7 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Ole, f. 1747, se ndfr. 2. Anne, f. 1749, g. 1775 m. Kristen Gulbrandsen Tolsrød (se d.g.). 3. Idde, f. 1752, d. 1800 i Gusland; ug. 4. Randi, f. 1756, g. 1781 m. Klaus Klausen Rismyr (se Brekke, Husmenn). 5. Nils, f. 1760, se ndfr. Sivert og broren Even kjøpte i 1765 en part av Nedre Ambjørnrød (se d.g.). Etter Siverts død gikk bruket med part i Ambjørnrød over til eldste sønn

Ole Sivertsen 1787—93. F. 1747, d. 1793, g. 1783 m. Mari Torsdtr. Sukke (søster av Kristen Torsen Brensrød), d. 1826 på Tolsrød, 89 år gl. Barn: 1 sønn, som d. liten. Enken Mari giftet seg igjen i 1794 m. Halvor Paulsen fra Hvarnes, som flyttet til Tolsrød (se d.g.) og i 1798 for 500 rdl. solgte Nøklegårds-bruket til Ole Sivertsens bror,

Nils Sivertsen 1798—1809. F. 1760, d. 1809, g. 1792 m. Else Marie Olsdtr. Langebrekke, f. 1769, d. 1849. De hadde før bodd noen år på Kolkinn (se d.g.), hvor de 3 første barna ble født. Nils lånte i 1798 130 rdl. av Anders Larsen Sletholt mot 1. pr. og i 1800, 99 rdl. av samme mot 2. pr. 9 barn, hvorav 5 d. små; de øvrige var: 1. Sibille, f. 1794. 2. Nils, f. 1797, se ndfr. 3. Maren Katrine, f. 1799, g.m. Amund Mathiassen Langemyr i Ramnes, f. ca. 1798; de var foreldre til Mathias og Nils Amundsen, se bnr. 2. 4. Marte Sofie, f. 1808, g. 1839 m. Kristoffer Pedersen, se ndfr. under Husmenn. Enken Else Marie giftet seg igjen i 1811 m.

Guttorm Jakobsen 1811—21. F. 1774 på M. Sønset, d. 1821; ingen barn i dette ektesk. Else Marie hadde i 1817 hjemlet sønnen Nils halve bruket; ved skiftet etter Guttorm ble han innløsningsberettiget også til den annen halvdel.

Nils Nilsen 1817—51. F. 1797, d. 1851, g. 1823 m. Marte Olsdtr., f. 1797 i Rennesik i Hvarnes, d. 1885. 8 barn, hvorav 1 d. liten; de øvrige var: 1. Elen Olea, f. 1824, g. 1846 m. husm. Mathias Tollefsen, Rennesik i Hvarnes, f. 1825 i Støland. 2. Thor, f. 1827, se bnr. 1. 3. Else Marie, f. 1829, g. 1852 m. Hans Jakob Hansen, husm. i Holtrydningen i Hvarnes. 4. Elen Marie, f. 1832. 5. Nils, f. 1835, se bnr. 4. 6. Samuel, f. 1837, d. 1863; ug. 7. Berte Kristine, f. 1841, g. 1887 m. sjøm. Anders Abrahamsen Nøklegård, f. 1866; de bodde i Sagrønningen. Ved skiftet etter Nils 1852 ble Bruk 1 utlagt eldste sønn Thor Nilsen, som s.å. delte gården, beholdt størsteparten selv (se videre bnr. 1) og solgte resten til Maren Katrine Nilsdtr. og hennes sønn Mathias Amundsen (se bnr. 2).

 

Bruk 2

Even Olsen 1744—95. F. 1717, d. 1799. G. 1) 1742 m. Anne Olsdtr., d. 1746, 33 år gl. 2 barn, som begge d. små. G. 2) 1747 m. Kari Jakobsdtr. Kjærås, f. 1700, d. 1767; ingen barn i dette ektesk. G. 3) 1769 m. Mari Olsdtr. Ådne, f. 1733. 1 barn, Kari, f. 1770, se ndfr. Even lånte i 1747 penger av kaptein Andreas Duus og i 1752 og 60 av mad. Anne Strand i Tønsberg. I 1765 kjøpte han og broren Sivert 4 mk. smør i Nedre Ambjørnrød. Even solgte gården i 1795 for 300 rdl. og opphold til svigersønn

Abraham Jensen 1795—1800. F. 1774 på Døvle. G. 1) 1793 m. Kari Evensdtr., f. 1770, d. 1795; 2) 1796 m. Kristine Kristoffersdtr. Skarsholt, f. 1779. Ingen barn. Kom siden til Skarsholt (se d.g., Bruk 2) og så til Ø. Gjermundrød (s. d.). Solgte igjen i 1800 for 887 rdl. til Mikkel Bentsen (personalia, se Svindalen), som året etter solgte videre til Anders Halvorsen (se V. Nøklegård). Denne avhendet bruket 1802 til Trond Arnesen Barnes fra Hvarnes, g.m. Anne Åsmundsdtr. Ø. Hallenstvedt; de kom senere til Fjære i Hedrum. Trond solgte Nøklegårdbruket igjen året etter for 787 rdl. til

Anders Hansen 1803—26. F. 1775 på V. Nøklegård (s. d.), d. 1845 i Sagrønningen, g. 1803 m. Kristine Åsmundsdtr. Ø. Hallenstvedt, f. 1782, d. 1867. 10 barn, hvorav 1 d. liten; de øvrige var: 1. Hans, f. 1804, g. 1828 m. Anne Jakobsdtr. V. Nøklegård. 2. Anne Kirstine, f. 1806, g. 1828 m. Kristen Johannessen Haugberg (se d.g., bnr. 2 og 3). 3. Kristen, f. 1807, g. 1843 m. enke Ingeborg Isaksdtr. Ø. Nøklegård (se ndfr., bnr. 5). 4. Abraham, f. 1810, se ndfr., bnr. 6. 5. Jakob, f. 1812, g. 1835 m. Inger Olea Kristensdtr. Sjue, f. 1811; de ble husmannsfolk i Saga u. Ø. Flåtten (s. d.). 6. Gunhild Marie, f. 1815, g. 1853 m. em. Ellef Andersen V. Hallenstvedt (se d.g., bnr. 10). 7. Ingeborg Andrea, f. 1818, g. 1848 m. Ole Helliksen V. Hallenstvedt (se d.g., bnr. 2). 8. Johan, f. 1821, kom til Bakke (se d.g., bnr. 2). 9. Maren Olea, f. 1824, g. 1846 m. Ivar Iversen, se ndfr., bnr. 8. Anders Hansen lånte i 1808 600 rdl. av Lars Skjelland, og året etter 100 rdl. av samme. Han solgte i 1826 halve gården for 300 spd. til Anders Abrahamsen Bakke (se videre bnr. 5) og i 1833 den annen halvdel for samme pris til sin sønn Abraham Andersen (se videre bnr. 6).

 

Bruksnr. 1 (skyld 89 øre).

Kalles Nedistua.

Thor Nilsen solgte bruket i 1854 til

Torger Olsen 1854—59. Han bygde husene her. Hadde tidligere hatt gård på V. Nøklegård (Øvre Heia), se d.g., hvor personalia finnes. Da Thor Nilsen tok gården igjen på odel, flyttet Torger til Jåberg i Sandar.

Thor Nilsen 1859—79. F. 1827, d. 1879, g. 1857 m. Anne Lovise Olsdtr. N. Sønset, f. 1829, d. 1914. Ingen barn i dette ektesk.; gjensidig testamente. Enken Anne Lovise giftet seg igjen 1880 m.

Torger Nilsen 1880—1916. Sønn av Nils Amundsen (se bnr. 2). F. 1858 på S. Langved i Vivestad. Han og Anne Lovise hadde ingen barn; gjensidig testamente. Torger giftet seg annen gang m. Andrine Lerskall, f. 1878. De flyttet først i 1920-åra til Tønsberg, hvor Torger d. 1941 og Andrine 1955; ingen barn. Ved skjøte tgl. 1916 solgte Torger gården for kr. 11 000 til Anton Klaveness, Sandar, som drev ut skogen her og året etter for kr. 7500 solgte videre til Lars Hansen Styrvold i Lardal. I 1917 ble utskilt bnr. 10 (s. d.). Fra Lars Styrvold gikk gården i 1918 for kr. 9000 til Johan A. Nøklegård (personalia, se Stålerød, bnr. 2). Denne kjøpte også bnr. 5, 10 og 12 (se disse nr.) og solgte i 1919 bnr. 1 og alle de nevnte parter for tils. kr. 20 000 til

Carl M. Christiansen 1919—36. Kom hit fra Gran (se d.g., bnr. 5); hadde før det også noen år hatt gård på Bjuerød og så på Nøtterøy. F. 1863 i Rygge, d. 1936, g.m. Johanne Marie Olafsdtr., f. 1869 på Berg i Råde, d. 1951. 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Olga, f. 1900, g.m. fengselsbetj. Alf Skarsholt, f. 1902, d. 1976; bosatt Sem. 2. Georg, f. 1901, møbelsnekker og hvalf., g.m. Aslaug Dahl Nilsen fra Arnadal, f. 1911, d. 1966; bosatt Åsgårdstrand. 3. Klara Johanne, f. 1903, g.m. fengselsbetj. Asbjørn Konglevold fra Bergen, f. 1901; bosatt Sem. 4. Johan Edvard, f. 1906, d. 1976 (ved ulykke), hvalf. og sølvsmedarb., g.m. Ingrid Allum fra Hedrum, f. 1924; bosatt Slagen. 5. Asta, f. 1908, pleierske på Dikemark i ca. 30 år, ug.; nå bosatt på Sem. 6. Rolf, f. 1911, se ndfr. Christiansen solgte i 1936 bnr. 1 m.fl. for kr. 4000 + føderåd til sønnene Johan og Rolf Christiansen. Johan solgte i 1949 sin halvdel for kr. 7500 (hvorav kr. 2500 for løsøre) til bror

Rolf Christiansen 1949—73. F. 1911, d. 1973, hvalf. og gbr., g. 1944 m. Aranka Hotvedt (dtr. av Edv. Olsen Hotvedt), f. 1919. Barn: Kjell Einar, f. 1946, har vært gift, men ektesk. oppi.; forpakter nå gården.

Bnr. 1, 5, 10 og 12 har en samlet matrikkelskyld på mark 1,22. Gården har ca. 40 mål jord og ca. 100 mål skog, det meste beliggende øst for husene. Havn i skogen. Rester etter kullmiler. Hage med frukttrær og bærbusker. Bebyggelse: Framhus, glt., uthus bygd ca. 1890, smie. Pumpe fra brønnen siden 1907. Har hatt hestevandring, el. motor fra 1941. Eget treskeverk 1940. På gården er funnet en spydspiss.

Besetning (ca. 1950): 1 hest, 3 kuer, 2 ungdyr, 2 griser, 30 høns. Avling: 3 à 4 t hvete, 10 t havre, 30 à 40 t poteter.

 

Bruksnr. 2 (skyld 91 øre).

Kalles Bortistua.

Mathias Amundsen 1852—ca. 70. Da Mathias ved overtagelsen ennå ikke var myndig, var hans mor Maren Katrine Nilsdtr. den ene kjøper. Mathias bygde husene her. F. 1831 i Granasne, d. 1903 på Nau i Hedrum, g. 1857 m. Ingeborg Marie Olsdtr. Ådne, f. 1831, d. 1875. Barn: 1. Maren Andrine, f. 1857, g.m. Nils Anton Nilsen Rånerød i Hedrum. 2. Ole, f. 1859, kom til Mørk i Hedrum. 3. Elen Bredine, f. 1862, g.m. Johan Hansen Nordheim (Hedrum pgd., bnr. 6). 4. Mina Sofie, f. 1865, g.m. Johan Kristian Helgesen Nau, som overtok der etter svigerfaren. 5. Inga Martine, f. 1869, g.m. Severin Helgesen Vestrum i Hedrum. 6. Edvard, f. 1875, g.m. Annette Torgersdtr., Ø. Ringdal i Hedrum. Mathias Amundsen kjøpte i 1861 også bnr. 7 (s. d.). Ca. 1870 kjøpte han gård på Nau i Hedrum og solgte bnr. 2 og 7 til bror

Nils Amundsen ca. 1870—1912. F. 1824 i Ramnes, d. 1912, g. 1849 m. Tale Marie Torgersdtr. Dalen, f. 1823 på Hynne, d. 1895. De hadde tidligere bodd i Dalen og på Langved i Vivestad. 8 barn, hvorav 2 d. små; de øvrige var: 1. Inger Martine, f. 1851 i Dalen. 2. Kristian, f. 1855, se bnr. 8. 3. Torger, f. 1858, se bnr. 1. 4. Edvard, f. 1861, se Bråvoll, bnr. 1. 5. Maren Sofie, f. 1864, d. 1935 på Bråvoll; ug. 6. Johan, f. 1867, sjøm., tømmerm., d. 1911 i Ballord, Wash., U.S.A. Nils Amundsen kjøpte også bnr. 9 (s. d.). I 1912 ble bnr. 2, 7 og 9 ved auksjonsskjøte for tils. kr. 6255 solgt til

Kristian Kristoffersen 1912—32. Hadde tidligere hatt bnr. 5 og 8 (s. d., hvor alle personalia finnes). I 1918 ble fra bnr. 2 og 10 utskilt bnr. 13 (s. d.). Kristoffersen solgte i 1932 bnr. 2, 7, 9 og 11 for kr. 11 000 til svigersønn

Henrik Stålerød 191,2—47. F. 1896, gbr. og hvalf., d. 1962, g. 1924 m. Gunvor Nøklegård, f. 1900. Barn: Gunnar, f. 1932, se bnr. 19. Stålerød kjøpte også bnr. 3 og 14 (se disse nr.). I 1942 ble utskilt bnr. 17 (s. d.). Stålerød flyttet til Smidsrød på Nøtterøy (se Nøtterøy Bygdebok, s. 178) og solgte ved skjøte tgl. 1947 bnr. 2, 3, 7, 9, 11 og 14 for tils. kr. 30 000 til

Martin Kirkeby 1947—54. Kom hit fra Nøtterøy. Han solgte i 1951 bnr. 9 og 14 (se disse nr.) til Bjarne Hynne. Hjemmelen til bnr. 2, 3, 7 og 11 ble i 1954 overført til hustruen Martha Kirkeby. I 1958 ble bnr. 2, 3, 7 og 11 kjøpt av

Kristian R. Lindstrøm, Sandefjord 1958—79. F. 1922, d. 1979, bygningsing. Gården drives nå av sønn Tor Anders Staffan Lindstrøm, f. 1956.

Bnr. 2, 3, 7 og 11 har en samlet matrikkelskyld på mark 1,21. Gården har 83 mål jord og ca. 150 mål skog, vesentlig beliggende nord for husene. 1 kølabånn. De hadde seter noen få år rundt århundreskiftet. Den ble bygd av Nils Amundsen og lå i et skogstykke han eide ved Granasne (bnr. 9, s. d.). Men det var vanskelig å få noen til å ligge på setra, så den ble nedlagt etter få år; skogstykket ble siden solgt til Tolsrød. Hage med frukttrær og bærbusker. Har hatt humlehage; de sluttet med humle ca. 1870, da sirup ble alminnelig til øl. Grasfrø til eget bruk Grønnsaker til husbehov. Bebyggelse: Framhus glt., uthus bygd 1922, bryggerhus bygd ca. 1940, ved- og vognskjul, hønsehus og grishus. Har hatt smie. Vann innlagt til fjøset fra omkr. århundreskiftet, senere også til framhuset, el. pumpe. I 1962 boret etter vann. Hestevandring fikk de i 1890-åra; før den tid dro de treskemaskinen med håndkraft. El. motor fra ca. 1930, da eget treskeverk ble kjøpt.

Kr. Kristoffersen fortalte at de måtte være 3 eller 4 om gangen til å dra treskemaskinen før de fikk hestevandring. Og så måtte det være to eller flere lag som kunne stå ferdig til å avløse etter f.eks. 5 eller 10 minutter, for det var et veldig hardt arbeid. Svenskene tok 6 skill, tønna for å treske og rense kornet. En flink mann skulle greie 2 tønner om dagen når det var gild havre. De begynte da kl. 4—5 om morgenen. Til lys på låven hadde de brennende tyri på en årestein.

Marknavn. I innmarken: Damsrønningen, Ønnerønnæ, De østre myræne, Værningen (der gjette de kua og det sto sommerfjøs der), Hampelande, De østre lykkjene, Nørdremyræne, Kjørkeåsen (de gikk over den når de skulle til kirken), Seterdælen, Sakarias (et jorde), Bjønnhøle, Setoæ, Homlehagæn. I utmarken: Gunnærhøle (en som het Gunnar (Gunder) gravde seg inn i bakken her og ville gjøre seg jordhytte til å bo i, men så fikk de Fattighuset i Ambjørnrød — se Ø. Hallenstvedt, bnr. 2 —, og Gunnar kom dit), Seterdælsåsæne, Angers kleiv, Angersåsen, Sa'dælen, Milevollen, Brønnbekken, Soffjæ-flekken.

Det står ei stor eik som tuntre på gården.

Antikviteter: Eikekiste fra 1696 m. jernbeslag og lås, hjemmesmidd (kjøpt på auksjon hos Kr. Kolkinn på Gulli), rosemalt kiste fra 1736 (fra Gran), henge-skap, hjørneskap fra 1787 (fra Bakke), slagbord fra 1850 (fra Andreas Hallenstvedt), slagbenk fra ca. 1870 (fra Håkon Slettingdalen), stor tresleiv fra 1767, en god del glt. husgeråd fra slutten av 1700-tallet, deriblant ei vogge fra ca. 1760, 2 gl. stoler i rokokko-stil (fra N. Eiker), vegglampe fra Stokke kirke, tinn-fat og tinnkanne fra 1700-tallet.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 7 kuer, 5 ungdyr, 2 griser, 2 sauer, 30 høns. Avling: 2000 kg hvete, 3000 kg havre, 60 à 70 t poteter, noe turnips og kålrot.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Bruksnr. 3, Damsrønningen (skyld 13 øre).

Tidligere husmannsplass (se ndfr. under Husmenn).

Utskilt fra bnr. 1 i 1854 og av Thor Nilsen solgt til Kristoffer Pedersen (personalia, se under Husmenn), som bygde hus her. I 1860 flyttet han til V. Hallenstvedt, bnr. 1 (s. d.), og solgte bnr. 3 til

Søren Olsen 1860—94. F. 1823 på Ø. Gjermundrød, d. 1894, g. 1859 m. Berte Sofie Guttormsdtr., f. 1824 i Ambjørnrød, d. 1875. 5 barn nevnes, hvorav 2 d. små; de øvrige var: 1. Karen Gurine, f. 1862. 2. Ole, f. 1866. 3. Elen Marie, f. 1870. Etter Sørens død ble parten kjøpt av Kristoffer Kristensen Torp til husmannsplass (se ndfr. under Husmenn). I 1910 ved auksjon solgt for kr. 695 til lærer A. Ljosnæs, Torp, som i 1916 for kr. 1050 solgte videre til Johan A. Nøklegård, som året etter avhendet parten for kr. 2500 til Ole K. Norendal. Bnr. 3 gikk nå en rekke ganger i handelen, sammen med andre parter, inntil det i 1938 ble kjøpt til bnr. 2 av Henrik Stålerød. Se videre bnr. 2, som bnr. 3 deretter følger.

Bnr. 3 ble nedlagt som eget bruk snart etter århundreskiftet. Ingen hus der nå.

Damsrønningen hadde i 1865 10 mål jord og skog til husbehov. De holdt 2 sauer, sådde ⅛ t bygg og ¾ t havre og satte 1 t poteter.

 

Bruksnr. 4, Engerønningen (skyld 47 øre).

Utskilt 1860 fra bnr. 1 og solgt til Paul Jensen (personalia, se Langevannstua, Ø. Hallenstvedt, bnr. 5), som ca. 1863 solgte videre til

Nils Nilsen ca. 1863—96. F. 1835 (sønn av Nils Nilsen på Bruk 1), d. 1904 i Norendal, g. 1865 m. Maren Olea Olsdtr., f. 1843 på N. Sønset, d. 1874. 5 barn, hvorav 1 d. liten; de øvrige var: 1. Andrine Mathilde, f. 1865, d. 1876. 2. Nella (Nilla) Olava, f. 1868, g. 1902 m. Ole K. Norendal (personalia, se Lille-Dal, bnr. 6). 3. Trine Sofie, f. 1870, d. 1903; ug. 4. Edvard, f. 1872, se ndfr. Gården ble i 1896 for kr. 1500 solgt til sønn

Edvard Nilsen, som flyttet til N. Slettingdalen (se d.g., bnr. 2, hvor personalia finnes) og i 1898 for samme pris solgte til

Mathias Larsen 1898—1904. Hadde tidligere vært i Øvre Heia (V. Nøklegård), s. d., bnr. 1, hvor personalia finnes. Mathias solgte igjen 1904 for kr. 1500 til datter Lovise Mathisen, f. ca. 1855, d. 1930 på Kolkinn, ysterske på Bråvoll, ug. Hun avhendet i 1918 for kr. 4500 parten til sin halvbror

Hans Kristian Mathisen 1918—37. F. 1897, d. 1963, sjøm. og gbr., senere veivokter, g. 1920 m. Karen Eriksen, Tolsrød, f. 1899, d. 1963. Barn: 1. Solveig Elfrida, f. 1921, g. 1941 m. transportarb. Torstein Buer, f. 1911 i Sarpsborg; se Tranum (Nes, bnr. 27). 2. Magnhild Lovise, f. 1923, g. 1948 m. Thorstein Bråten, f. 1921, d. 1976; bosatt Revå i Fon. 3. Anlaug, f. 1925, d. 1971, g.m. Johan Skarrebo, f. 1920; bopel Tønsberg. 4. Arne, f. 1927, se Fjellvang (Kleppan i Høyjord, bnr. 10). 5. Gudrun, f. 1929, g.m. Ole Sørensen, f. 1924; bopel Slagen. Mathisen flyttet til Aas (Nes, bnr. 25, s. d.) og solgte bnr. 4 i 1937 for kr. 6000 til Anton Hynne, Tolsrød, som snart etter solgte videre til Jakob Stavdal. Denne avhendet bruket i 1939 for kr. 6800 til

Reidar Tolsrød 1939—70. F. 1906, d. 1970, pleiesønn hos Abr. A. Tolsrød, hvalf. og gbr., g. 1932 m. Bergljot Mailund, Ellefsrød, f. 1905 i Fåberg. Barn: 1. Magnar, f. 1935, disponent, g.m. Vigdis Nebb fra Hasselvik i Trøndelag, f. 1943; bosatt Drammen. 2. Berit Synnøve, f. 1938, g.m. T.V.-inspektør Olav Stange fra Ramnes, f. 1934; bosatt Ramnes. Bnr. 4 ble i 1974 overtatt av barna Magnar Tolsrød og Berit Stange.

Bnr. 4 har 16 mål jord og 60 mål skog, beliggende vest for husene. Hage med frukttrær og bærbusker. Sandtak. Bebyggelse: Framhus, bygd ca. 1880, rest., uthus bygd nytt 1935 etter brann, garasje, leikestue. Vann innlagt 1948. Har ikke hatt hestevandring. De hadde treskemaskin til å dra med håndkraft. Fra 1945 el. motor. Nå eget treskeverk.

Besetning (ca. 1950): 2 kuer, ungdyr, 2 griser, 25 høns. Avling: 800 kg korn, ca. 15 t poteter.

 

Bruksnr. 5 (skyld 46 øre).

Anders Hansen solgte i 1826 for 300 spd. denne halvdel av Bruk 2 (se ovfr.) til

Anders Abrahamsen 1826—42. F. 1803 på Bakke, d. 1842, g. 1829 m. Ingeborg Isaksdtr. Bakke, f. 1806, d. 1880. 3 barn: 1. Inger Andrea, f. 1829. 2. Abraham, f. 1834, hadde gård på Bakke (se d.g., Bruk 2, hvor personalia finnes), deretter på Ellefsrød (se d.g., bnr. 3). 3. Maren Sofie, f. 1838, d. 1855. Ved skiftet etter Anders sto boet i 200 spd. netto. Enken Ingeborg giftet seg igjen 1843 m.

Kristen Andersen 1843—84. F. 1807 (sønn av Anders Hansen, se Bruk 2), d. 1888 i Ambjørnrød. Kristen og Ingeborg fikk 4 barn, hvorav 1 d. liten; de øvrige var: 1. Karen Andrine, f. 1845, g. 1870 m. matros Hans Kristian Hansen, f. 1850 i Trolldalen. 2. Olava Andrine, f. 1847. 3. Amanda Lovise, f. 1851, småhandlerske, d. 1905 i Tønsberg; ug. I 1859 ble utskilt bnr. 7, i 1861 bnr. 8 og i 1881 bnr. 9 (se disse nr.). Kristen solgte bnr. 5 i 1884 for kr. 1000 til Kristian Nilsen, eieren av bnr. 8 (se d.g., hvor personalia finnes) som rev husene; de sto der hvor Solstua (bnr. 18) i dag ligger. Kristian solgte i 1898 bnr. 5 og 8 for tils. kr. 4000 til Kristian Kristoffersen (personalia, se bnr. 8), som i 1912 solgte de to bruk for kr. 5500 til Johan A. Nøklegård og flyttet til bnr. 2 (s. d.). Bnr. 5 og 8 gikk så en rekke ganger i handelen. I 1918 ble fra bnr. 5 utskilt bnr. 11 (s. d.). I 1919 ble bnr. 5 sammen med flere andre parter kjøpt av Carl M. Christiansen (personalia, se bnr. 1). Bnr. 5 følger senere bnr. 1 (s. d.). I 1946 ble fra bnr. 5 utskilt bnr. 18 (s. d.).

Bnr. 5 var i 1865 på 21 mål jord og skog til husbehov. De hadde i 1875 2 kuer, 2 ungfe og 2 sauer, de sådde ⅛ t hvete, ¼ t bygg og 1 ½ t havre og satte 2 t poteter.

 

Bruksnr. 6 (skyld mark 1,51).

Kalles Nordistua.

Anders Hansen beholdt denne halvdel av Bruk 2 (se ovfr.) til 1823, da han for 300 spd. solgte den til sønn

Abraham Andersen 1833—83. F. 1810, d. 1883, g. 1866 m. Maren Andrea Olsdtr. Berg i Andebu (se d.g., bnr. 9), f. 1835, d. 1910. 5 barn: 1. Anders, f. 1866, sjøm., d. 1932, g. 1887 m. Berte Kristine Nilsdtr., f. 1841 på Ø. Nøklegård; de bodde i Sagrønningen (se ndfr.). 2. Kristian, f. 1869, se ndfr. 3. Kirsten Mathilde (Tilla), f. 1871, se ndfr. 4. Inga Olava, f. 1875, se ndfr. 5. Johan, f. 1880, g. 1899 m. Elen Marie Johansdtr., f. 1883 på Ø. Høyjord; se bnr. r, 5 og 8 og Stålerød, bnr. 2, hvor personalia finnes. Etter Abrahams død satt enken Maren Andrea Olsdatter i uskifte til sin død 1910. Sønnen Kristian, som allerede hadde drevet gården i mange år, overtok den da ved auksjon for kr. 3000.

 

Mathilde (Tilla) Nøklegård.

 

Kristian Abrahamsen ca. 1910—42. F. 1869, d. 1942; ug. Søsteren Mathilde (Tilla) stelte huset for ham til sin død i 1937. Hennes to sønner, Anton, f. 1894, d. 1939, og Harald, f. 1902, d. 1941, begge ug., var malere og snekkere. De hadde også revegård og drev med bier. Etter Kristian A. Nøklegårds død gikk gården ved arv over til hans søster Inga Bakke, g.m. Olaf Bakke (personalia, se Bakke, bnr. j). Inga Bakke solgte bnr. 6 i 1953 for kr. 10 000 (heri løsøre for kr. 2000) til svigersønn

Harald Tveit 1953—74. F. 1910, g.m. Ragnhild Bakke, f. 1913, d. 1980. Barn: 1. Ragnar, f. 1942, lærer, g.m. Sofie Næss fra Mosjøen, f. 1942; bosatt Røyken. 2. Svein Harald, f. 1949, slakteriarb., g.m. Torunn Hynne (se bd. III, s. 292), f. 1953; bosatt Moafeltet. I 1974 ble bnr. 6 overtatt av sønnene Ragnar og Svein Tveit; forpaktes av faren Harald Tveit.

Bnr. 6 har 40 mål innmark og ca. 150 mål skog, beliggende overveiende vest for gården. Hage med frukttrær og bærbusker. Bebyggelse: Framhus og uthus, begge gl., skjul med verksted. Vann innlagt; pumpe. Hadde treskemaskin sammen med de andre Nøklegårdsbrukene. Har hatt hestevandring; senere bensinmotor og el. motor.

Antikviteter: 1 skap, ca. 180 år glt.

Besetning: Tidligere 1 hest, 2 kuer og ungdyr; ca. 1950: 1 ku.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Sagrønningen.

Sagrønningen var ei lita stue som lå litt sønnafor kleiva opp til Store Ambjørnrød og på Ø. Nøklegårds grunn (bnr. 6). Her døde i 1845 Anders Hansen (se ovfr., Bruk 2). I Sagrønningen badde ca. 1890 selfanger Kristian Johansen, f. 1856 i Ambjørnrød (sønn av Johan Berntsen, se Torp, bnr. 3). Kristian giftet seg snart med en enke i Hvitstein-Rønningen og flyttet dit (se Hvitstein, bnr. 16, hvor alle personalia finnes).

Sammen med Kristian i Sagrønningen bodde hans søster, Bredine Sofie Johansdtr., f. 1860, d. 1896, g. 1891 m. ishavsfarer Hans Olaf Olsen, f. 1868 på Bakke (sønn av Ole Rolighet, som da var husm. på Bakke), d. 1900; de fikk 1892 sønnen Ole.

I 1900 eies Sagrønningen av Johan A. Nøklegård og h. Marie; om dem, se Ø. Nøklegård, bnr. 1 m.fl. samt Stålerød, bnr. 2 (hvor alle personalia finnes).

Senere bodde her en tid sjøm. Anders Abrahamsen, f. 1866 på Ø. Nøklegård, d. 1932; g. 1887 m. Berte Kristine Nilsdtr., f. 1841 på Ø. Nøklegård, d. ca. 1920. Ingen barn. De flyttet ca. 1915 til Sandar og bodde på Svines-saga, hvor Anders arbeidet. Sagrønningen ble så overtatt av Kristian og Tilla Nøklegård (se bnr. 6).

I dag bor Thorvald Vestby her (personalia, se Stein, bnr. 2). Parten kalles nå «Rønning».

 

Bruksnr. 7 (skyld 10 øre).

Utskilt 1859 fra bnr. 5 og i 1861 av Kristen Andersen solgt til Mathias Amundsen, eieren av bnr. 2, som bnr. 7 senere følger.

 

Bruksnr. 8 (skyld 10 øre).

Kalles Østistua.

Utskilt fra bnr. 5 i 1861 og solgt til

Ivar Iversen 1861—80. F. 1823 i S. Slettingdalen, d. 1917 på Solvang i Høyjord, g. 1846 m. Maren Olea Andersdtr. (søster til Kristen Andersen på bnr. 5), f. 1824, d. 1883. Barn: 1. Olava Andrine, f. 1846 i Stein, g. 1865 m. Kristen Jakobsen Sukke i Andebu (se d.g., bnr. 2). 2. Johanne Mathilde, f. 1862, g. 1893 m. Thv. Marthinsen (se Sukke i Andebu, bnr. 2). Ivar Iversen eide også et skogstykke i Nedre Ambjørnrød (se Torp, bnr. 11). Han flyttet til Sukke i Andebu (se d.g.), og solgte bnr. 8 i 1880 til

Kristian Nilsen 1880—98. F. 1855 (sønn av Nils Amundsen på bnr. 2), gbr. og skomaker, d. 1942 i Tønsberg, g. 1877 m. Elen Olea Kristensdtr. Stålerød, f. 1848, d. 1943 i Tønsberg. Barn: 1 datter, som d. liten. Kristian kjøpte i 1884 også bnr. 5 (s. d.). Han flyttet til Tønsberg og solgte i 1898 bnr. 8 og 5 for kr. 4000 til

Kristian Kristoffersen 1898—1912. F. 1864 på V. Hallenstvedt, styrmann og skipsfører, drev også som bygdeslakter, d. 1953 i Tønsberg, g. 1889 m. Nille Kristiane Larsdtr. fra Skarsholt, f. 1866 på Gulli (jfr. Askedal, V. Hotvedt, bnr. 14), d. 1955. 4 barn: 1. Ludvig, f. 1889, d. ca. 1956, hvalskytter, reiste til Amerika i 1910, g. der; bosatt Seattle. 2. Einar, f. 1890, d. 1963, sjøm., senere kommunearb. i Tønsberg, g. 1928 m. Agnes Olivia Kjærås, f. 185)1 i Sverige, d. 1963; bosatt Tønsberg. Jfr. Aasli (Tolsrød, bnr. 11). 3. Astrid, f. 1894, g. 1914 m. Abraham I. Ellefsrød (se d.g., bnr. 1). 4. Gunvor, f. 1900, g. 1924 m. Henrik Stålerød, se ndfr. og bnr. 2, hvor personalia finnes. Kr. Kristoffersen kjente både bygda og sjømannslivet uvanlig godt, og med sin gode hukommelse og sine fortellerevner kunne han som få gjøre fortida levende; både for bygdeboka og for Ole Bråvolls arbeid med dialektordboka var han en utmerket kilde. I 1912 flyttet han til bnr. 2 og solgte bnr. 8 og 5 for kr. 5500 til Johan A. Nøklegård. Eiendommen gikk så en rekke ganger i handelen med et par års mellomrom (detaljene finnes i bygdebokarkivet). I 1918 ble fra bnr. 8 utskilt bnr. 12 (s. d.). I 1930 er Johan A. Nøklegård igjen blitt eier av bnr. 8, og solgte i 1936 for kr. 11 000 til Jakob Holtan (personalia, se Lakskjønn, bnr. 14).

 

Kristian Kristoffersen Nøklegård.

 

I 1938 ble utskilt bnr. 14 (s. d.). Jakob Holtan solgte i 1938 det utskilte bnr. 14 (de 7 mål skog og det meste av innmarken) til Henrik Stålerød på bnr. 2 (s. d.), og i 1940 resten av bnr. 8 (skyld 10 øre), husene med 4 mål jord, for kr. 8000 til fru Dagny Jespersen, Tønsberg (bodde der under siste krig mens mannen, hvalskytter Jespersen var i England). Hun solgte bnr. 8 i 1947 for kr. 11 000 til Johan Skaug (personalia, se Ø. Høyjord, bnr. 28, og Berg i Høyjord, bnr. 1), som i 1950 for kr. 14 000 solgte videre til

Ingvald Næss 1950—. Kom hit fra V. Hallenstvedt, bnr. 9 (s. d.). F. 1910, skogsarb., ug.

 

Bruksnr. 9 (skyld 17 øre).

Utskilt fra bnr. 5 i 1881 og solgt til Nils Amundsen på bnr. 2. Følger senere bnr. 2 (s. d.) til 1951, da Martin Kirkeby for kr. 7000 selger bnr. 9 og 14 til Bjarne Hynne, Tolsrød. — Bnr. 9 har ca. 20 mål jord og ca. 70 mål skog.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Bruksnr. 10, Sagdalen (skyld 3 øre).

Dette jordstykke på ca. 5 mål ble utskilt fra bnr. 1 i 1917 og solgt til Johan A. Nøklegård. Følger senere bnr. 1. I 1918 ble herfra og fra bnr. 2 utskilt bnr. I3(s.d.).

 

Bruksnr. 11, Homlehagen (skyld 7 øre).

Utskilt fra bnr. 5 i 1918 og solgt til Kristian Kristoffersen, som i 1932 solgte parten til svigersønn Henrik Stålerød, eieren av bnr. 2, som bnr. 11 senere følger.

 

Bruksnr. 12, Volden (skyld 4 øre).

Dette jordstykke på ca. 10 mål ble utskilt fra bnr. 8 i 1918 og av Johan A. Nøklegård året etter (sammen med flere andre parter) solgt til Carl M. Christiansen; se bnr. 1, som bnr. 12 senere følger. — I 1942 herfra utskilt bnr. 16 (s. d.).

 

Bruksnr. 13, Nøklegårdstykket (skyld 15 øre).

Dette skogstykke på ca. 30 mål ble utskilt 1918 fra bnr. 2 (med 10 øre) og fra bnr. 10 (med 5 øre) og solgt til Andebu kommune, som i 1934 solgte parten (sammen med flere andre eiend.) til Odd Gleditsch, Sandefjord. I 1965 overtatt av Odd Gleditsch jr. I 1974 overdratt til barna Odd Gleditsch d.y., Thomas, Bjørn Ole og Anne Cecilie Gleditsch — 1/10 på hver.

 

Bruksnr. 14, Nygård (skyld 38 øre).

Utskilt 1938 fra bnr. 8 (s. d.) og av Jakob Holtan solgt til Henrik Stålerød, eieren av bnr. 2, som parten følger til 1951, da den sammen med bnr. 9 for kr. 7000 blir solgt til Bjarne Hynne, Tolsrød. I 1941 ble utskilt bnr. 15, i 1947 bnr. 19. — Bnr. 14 har ca. 8 mål jord.

 

Bruksnr. 15, Granhaug (skyld 2 øre).

Utskilt 1941 fra bnr. 14 og solgt til Kristian Kristoffersen (personalia, se bnr. 8). Etter hans død i 1953 solgt til Håkon Lehne. Følgende eiere: Borghild Kverne 1960—62, Bjørn Haave 1962—64, Nelson Karlson 1964—71, Andebu kommune 1971—73, Svein Kalleberg fra 1973. — Boligtomt.

 

Bruksnr. 16, Knausen (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 12 i 1942 og solgt til Edvard Skontorp, Tønsberg. I 1970 kjøpt av Torbjørg Hammer. — Hyttetomt.

 

Bruksnr. 17, Snippen (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 2 i 1942 og solgt til Edvard Skontorp. I 1970 kjøpt av Torbjørg Hammer. — Hyttetomt.

 

Bruksnr. 18, Solstua (skyld 2 øre).

Utskilt fra bnr. 5 i 1946 og solgt til fabrikkeier Axel Thv. Marthinsen, Tønsberg. I 1955 kjøpt av sjøm. Reidar Halvorsen fra Gusland, f. 1918; ug. — Boligtomt.

 

Bruksnr. 19, Hauen (skyld 10 øre).

Utskilt 1947 fra bnr. 14 og solgt til Henrik Stålerød (personalia, se bnr. 2). I 1953 overtatt av sønnen Gunnar Stålerød, f. 1932, skipstømmerm., ug., bor nå på Smidsrød på Nøtterøy, arb. på Sølvvarefabrikken. Eier 1964—77 var Anne Margrethe Hammelow-Berg, deretter Torbjørn og Inger Hagen. Gunnar Stålerød bygde ei lita hytte her. Hammelow-Berg bygde stor hytte.

 

Husmenn

Anders Jansen er i 1801 «husm. m. jord» på Ø. Nøklegård; hadde før vært noen år på Tolsrød, var senere en kort tid i Stein og kom til slutt til Ådnestua, hvor han d. 1821, 56 år gl. G.m. Kristine Amundsdtr., f. 1771 på Ellefsrød, d. 1818. Barn som vokste opp: 1. Sibille, f. ca. 1794, g.m. Kristoffer Teie, husm. hos Svend Foyn. 2. Idde, f. 1798 på Tolsrød, g.m. bakersvenn i Kristiania Lars Johannessen. 3. Peder, f. 1805 i Stein, g.m. Ingeborg Knutsdtr., bodde ca. 1830 i Einarsrød. 4. Amund, f. ca. 1810, bodde ca. 1830 på pl. Holmen i Hedrum. 5. Knut, f. ca. 1813. 6. Anne, f. ca. 1817. — Etterfølges for en kortere tid av Ole Jansen, muligens bror, som tidligere hadde vært husm. på V. Hotvedt (se d.g., Husmenn, hvor personalia finnes); Ole d. her i 1813.

Ca. 1815—25 er Lars Halvorsen husm. på Nøklegård-eie; g.m. Kari Evensdtr. De fikk her 7 barn, hvorav 2 d. små; de øvrige var: 1. Hans, f. 1815. 2. Erik, f. 1817. 3. Anders, f. 1820. 4. Dorte Marie, f. 1824. 5. Ole, f. 1825.

Damsrønningen var husm.plass under Ø. Nøklegård (antagelig har også de ovenfor nevnte husmenn vært der), og husm. i Damsrønningen var ca. 1839—54 Kristoffer Pedersen. Kom hit fra Trevland, f. ca. 1815 på Hagnes i Hedrum, g. 1839 m. Marte Sofie, f. 1808, dtr. av Nils Sivertsen (se ovfr., Bruk 1), d. 1862 på Hallenstvedt. Barn: 1. Nils Kristian, f. 1839, g. 1863 m. Maren Olea Olsdtr. Ådne, f. 1840, de kjøpte gård på Nau i Hedrum. 2. Daniel, f. 1844, tømmerm., d. 1909 i Tønsberg. 3. Elen, f. 1847, d. 1925 på Himberg (Spisshole) i Ramnes; ug. Kristoffer fikk i 1854 kjøpt Damsrønningen og ble selveier (se ovfr., bnr. 3).

Ca. 1890 ble Damsrønningen kjøpt av Kristoffer Kristensen Torp til husm.-plass under Torp, bnr. 2. Han bygde nye framhus og uthus der. Ole Olsen Rolighet var så husm. her til forbi århundreskiftet; han hadde tidligere vært husm. på Bakke (se d.g., Husmenn, hvor personalia finnes) og i Rolighet u. Torp (s. d.).

Det er mulig at også Engerønningen i tidligere tid har vært husm.plass u. Ø. Nøklegård, men vi har ingen sikre opplysninger om dette.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER