14. Sukke

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

Navnet, som betyr «senkning, fordypning», finnes bl.a. også i Høyjord, se bd. III, s. 40.

Bålag: Begge Moland-gårdene, Hogsrød, Skjeggerød og Møyland, bnr. 2.

Skylden. Sukke var ødegård med skyld 16 mk. smør, som forble uforandret i 1667-matrikkelen. 1838: 3 ort 11 skill. 1888 og 1904: 2 mark 64 øre.

 

Husdyr, høy avling, utsæd.

 

Antall bruk

Hester

Storfe

Ungfe

Sauer

Høylass

Utsæd

Fold

1667

2

8

4 t

1723

2

4

2

6

4 t

1820

3

2

1 t

1835

3

3

4

t rug,

2 ½ t havre,

2 t poteter

1865

2

1

7

5

34  skpd.

¼ t hvete,

¼ t rug,

t bygg,

5 ½ t havre,

4 ½ t poteter

4

6

4 à 6

3 à 3 ½

3 à 5

1875

2

1

5

3

3

t hvete,

1 ¼ t bygg,

9 ½ t havre,

t vikker,

7 ½ t poteter

 

Matrikulerte bruk. 1838: 2. 1888: 2. 1904: 2. 1950: 3.

Antall personer. 1801: 13. 1845;: 7. 1865: 8. 1891:7.

Andre opplysninger. 1661: Skog av bok til brennefang. 1723: Skog kun til gjerdefang og brenne. Mager jordart. 1820: Slett jord. Skog og havn til behov. 1865: Jorda på det ene bruk av noe over middels beskaffenhet, på det andre dårlig. Havn noenlunde tilstrekkelig. Skog til husbehov, og av skogsprodukter av gran, furu og bok kan årlig selges for tils. 5 spd.

 

Eiere

Sukke tilhørte ca. 1640—50 Kjærås-folket. Erik Ruelsrød ble gift med en datter av lensmann Jakob Kjærås, og i 1661 eies Sukke av Erik og hans svigermor, enken Else Kjærås, med en halvdel på hver. Etter deres død eide arvingene på begge sider fortsatt sine lodder til langt ut i 1700-tallet, og Sukke oppgis like lenge å være underbruk under Ruelsrød. Arvingene fra Ruelsrød-siden solgte sin del til oppsitteren i 1741, de fra Kjærås-siden i 1771. Senere eies Sukke-brukene av oppsitterne til fram på 1900-tallet, da de blir solgt til byborgere og til slutt overtatt av Hjemmet for Døve.

 

Brukere

Sukke må ha vært todelt så langt tilbake som kildene går. Brukerne var leilendinger til et godt stykke ut på 1700-tallet.

 

Bruk 1

Halvor er bruker ca. 1640—70, da han døde. 5 barn nevnes: 1. Mari, f. 1644. 2. Åse, f. 1646, d. 1673. 3. Anne, f. 1648. 4. Kari, f. 1651. 5. Anders, f. 1654. Deretter følger visstnok Lars Jenssøn, d. 1740, 81 år gl.; får sin siste bygselseddel i 1731, på 10 mk. smør. I 1741 ble dette bruket for 60 rdl. solgt til oppsitteren

Villum Villumsen Elbak (Ellebak) 1741—43, d. 1743, 85 år gl., g.m. Barbro Jakobsdatter Skjeau, f. 1687, d. 1743 (før sin mann). Elbak var sersjant og hadde tidligere bodd på Døvle og Søndre Sønset (se disse gårder). Arvingene solgte i 1744 for 60 rdl. til

Isak Mikkelsen 1744—54. Visstnok fra Rørkoll i Stokke. G. 1) m. Siri Johannesdatter, d. ca. 1747. 2) 1749 m. Marte Olsdatter fra Gravdal. Flyttet til Haslestad i Stokke, hvor han døde 1794, 78 år gl. Solgte Bruk 1 i 1754 til

Jakob Olsen 1754—82. F. 1726 på Vinnelrød, d. 1782, g. 1767 m. Mari Torsdatter fra Haslestad. 7 barn, hvorav bare 1 vokste opp: Tonette (Antonette), f. 1782, g. 1) 1803 m. Anders Halvorsen Vestre Nøklegård, 2) 1810 m. Ole Andreassen, f. 1788 på Smukkestad i Lardal; bodde først på Nøklegård, deretter på Glenne i Lardal og så på Askjem i samme bygd, hvor Ole d. 1851, Tonette d. 1869. Ved skjøte av 1786 ble Bruk 1 for 190 rdl. solgt til

Jens Knutsen 1786—1815. D. 1815, 54 år gl. G. 1) m. Idde Kristensdatter (også kalt Pedersdatter), visstnok fra Taranrød, d. 1805, 56 år gl.; ingen barn som vokste opp, gjensidig testamente. 2) 1805 m. Gunhild Eriksdatter, f. 1772 på Ilestad-eie, d. 1811; barn: Idde, f. 1806. Jens betalte i 1793 ovennevnte Tonette Jakobsdatter 80 rdl. i odelsløsning for denne part. Ved skiftet etter ham ble parten utlagt den umyndige datter Idde; gården ble bortforpaktet til Anders Olsen Huflåtten i Arnadal. Idde ble 1826 g.m. Abraham Kristoffersen Skatvedt (personalia, se d.g., bnr. 1), som i 1828 makeskiftet til broren Hans Kristoffersen Skatvedt: Denne solgte s.å. for 400 spd. videre til

Hans Gulbrandsen Nordre Holt (personalia, se d.g.), som bodde her 1828—34 og som ca. 1832 også kjøpte Bruk 2 b (skyld 2 mk. smør). Hans solgte igjen det hele 1834 for 600 spd. til Kristen Madsen. Se videre bnr. 2.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Bruk 2

Tollef (Tolli) står 1661 som den annen bruker på Sukke. D. 1692, skal da ha vært 96 år gl. Av barn nevnes døtrene Siri og Gunhild. Neste leilending er fra ca. 1680 Lars Torssøn, f. 1652 på Vestre Haugan; sønn Tore f. 1688.

Hans Olsen fikk bygselseddel her 1714. D. 1763, 71 år gl.; g.m. Asle. Datteren Anne f. 1750.

Kristen Jakobsen, av eierslekten på Kjærås, bodde visst her ca. 1730—55. G.m. Kari Torstensdtr., d. 1743; 3 døtre.

Ole Larsen ca. 1765—76. D. 1776, 42 år gl. Han fikk i 1771 av Hans Jakobsen Kjærås for 98 rdl. kjøpt sin part av Sukke og ble selveier. G.m. Mari Hansdatter, d. 1802, 60 år gl. 2 barn, hvorav 1 vokste opp: Hans, f. 1767, d. 1784 («kvalt i et lass skogsved»). Enken Mari giftet seg igjen i 1778 m.

Kristen Larsen 1778—1827. D. 1827, 80 år gl.; kom visstnok hit fra Gulli. 2 barn som begge døde små. Kristen g. 2) 1802 m. Ragne Knutsdatter fra Halum, d. 1829, 78 år gl. I 1793 solgte Kristen fra en part på 2 mk. smør (se Bruk 2 b) og beholdt resten (4 mk. smør) selv (se Bruk 2 a).

 

BRUK 2 a. Kristen Larsen fortsatte på sin restpart til sin død i 1827. Han og Ragne opprettet i 1824 testamente hvori de innsatte til arvinger Ole Larsen fra Gran og h. Ingeborg Marie Nilsdatter. Etter Ragnes død i 1829 solgte Ole straks parten for 300 spd. til Hans Jakobsen fra Møyland. Han d. 1831, 67 år gl., og bruket gikk så over til enken Johanne Marie Kristoffersdatter, som døde 1837, 64 år gl. Parten ble så i 1838 for 370 spd. solgt til Bernt Jakobsen Torp. Se videre bnr. 1.

 

BRUK 2 b. (kalt «Sukkerønningen».) Kristen Simonsen 1793—1811. Kom hit fra Bergs-eie i Høyjord, g. 1789 m. Berte Jakobsdatter fra pl. Bakken u. Hallenstvedt, f. 1760. 4 barn: 1. Sibille, f. 1790, g. 1819 m. husmann i Elta Erik Jensen (se Ruelsrød, husmenn). 2. Margrete, f. 1793. 3. Else, f. 1796, g. 1821 m. husmann Gullik Knutsen Kullerød. 4. Johan, f. 1799. Kristen flyttet til Nedre Moland u. Østre Flåtten (s. d.) og solgte i 1811 bruket for 890 rdl. til Mathias Villumsen, som to år senere solgte videre til Johan Mikkelsen Møyland. I 1814 ble parten kjøpt av

Jakob Simensen 1814—25. F. 1789, d. 1859 i Furuholmen, var fra pl. Dammen u. V. Hotvedt, men kom hit fra pl. Skåtan u. Skatvedt. G. 1810 m. Helvig Mortensdatter (Martinusdatter), d. 1869 i Furuholmen, 86 år gl. Visst ingen barn. Jakob kjøpte 1825 Furuholmen (s. d.) og flyttet dit. Sukke-parten ble kjøpt av Kristen Madsen på Bruk 1 (s. d.) og lagt til dette.

 

Bruksnr. 1 (skyld 84 øre). Kalt «Nordre Sukke».

Bernt Jakobsen 1838—88. Kom hit fra Torp, men var f. 1812 på Grini i Lardal, d. 1891 på Sukke. G. 1837 m. Dorte Olea Kristoffersdatter Stålerød, f. 1816, d. 1879. 6 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Inger Karine, f. 1837, d. 1885, ug. 2. Kristoffer, f. 1842, se ndfr,. 3. Elen Sofie, f. 1846, se ndfr. 4. Jakob, f. 1849, gikk i skomaker lære, bodde i Hogsrød u. Østre Flåtten (s. d.). 5. Hans, f. 1853, kom til Kleppan (se bd. III, s. 294, hvor personalia finnes); d. 1905 i Tønsberg. Bernt solgte i 1888 bnr. 1 for kr. 2000 + føderåd til sønn, em.

Kristoffer Berntsen 1888—93. F. 1842, d. 1917. Solgte i 1893 for kr. 1700 + husvær til flg. bruker og kjøpte deretter bnr. 2 på Gåserød og bnr. 6 på Nordre Haugan (se disse nr.).

Anders Magnus Johannessen 1893—1900. F. 1846 i Sverige, sjømann og veiarb., g. 1870 m. Elen Sofie Sukke (dtr. av Bernt Jakobsen), f. 1846, d. 1896. De hadde tidligere bodd på Gulli, Gjermundrød og Moland. 8 barn, hvorav 1 døde liten, de øvrige var: 1. Johan Kristian, f. 1870 på Sukke, g. 1898 m. Lena Kristiansdatter Tveitan, f. 1868. 2. Bernhard Anton, f. 1874 på Gulli, overtok bruket, se ndfr. 3. Elise Sofie, f. 1877 på Gjermundrød. (De følgende 4 ble født på Moland:) 4. Dina Otilde, f. 1880. 5. Olava Josefine, f. 1883. 6. Hans Edvard, f. 1886. 7. Elen Mathilde, f. 1888. Johannessen solgte ved skjøte tgl. 1900 bruket for kr. 1500 til svigersønn

Anton Andersen 1900—16. F. 1874, sjømann, hvalf., g. 1900 m. Alma Johannesdatter, f. 1877 i Gøteborg. Barn: 1. Elen Sofie, f. 1900. 2. Astrid Margrete, f. 1902. 3. Anders, f. 1907. Andersen eide 1914—17 også bnr. 2 (s. d.). Ved skjøte tgl. 1916 solgte han bnr. 1 for kr. 4000 til Kristian Henriksen Døvle og Olaf Trolldalen. De solgte året etter for kr. 7500 videre til Tønsberg Papirindustri A/S, som i 1927 avhendet bnr. 1, 2 og 3 samt gnr. 17, bnr. 5 og 6 for tils. kr. 68 000 til konsul H. J. Ørsted-Falck. Denne solgte i 1931 for kr. 60 000 alle de nevnte bruk til

 

Hjemmet for Døve.

Virksomheten begynte snart etter overtagelsen i 1931 med noen få døve og med den bebyggelse man da hadde, som var satt opp i åra 1917—20. Den besto av følgende bygninger: Våningshus, sidebygning, internat, driftsbygning, stabbur, verksted, sagbruk, materialskjul og smie. I 1939 ble opp først et større internatbygg. I åra 1955—72 ble virksomheten betydelig utvidet, bl.a. ved oppførelsen av «Vestfold-bygget» (skole), «Odd Fellowbygget» (elevhjem), begge i 1956—58, 5 mindre barneavdelinger i 1961—70 og «Aktivitetsbygget» i 1972. Den gamle driftsbygningen brant ned i 1973, og ny, moderne driftsbygning ble oppført året etter. En ny barneavdeling med 10—12 elever ble satt i gang i 1948, i 1951 nok en ny barneavdeling med omtrent samme elevtall.

I dag (1980) har Hjemmet 35 elever og 30 voksne døve. Antall ansatte er ca. 15 ved skoleavdelingen, ca. 25 ved barneavdelingene og ca. 15 ved Hjemmet ellers, i alt ca. 55.

Bestyrere ved Hjemmet har vært:

Eystein Bonnevie-Svendsen 1931—47. F. 1902 i Nordstrand, d. 1980. Hadde farmasøytutdannelse fra Bergen. G.m. Elsa Keyser, f. 1909. Barn: 1. Kjell, f. 1933, bosatt i Sarpsborg. 2. Unny, f. 1936, g. Hall. Bonnevie-Svendsen var meget aktiv i motstandsbevegelsen under krigen. Fra Andebu kom han til Fresti i Sem, hvor han fortsatte sitt arbeid med døve, bl.a. med «Trollsløyd».

Gisle Espolin Johnson 1947—62. F. 1904 på Madagaskar, døvelærer og agronom, d. 1980. Hadde tidligere vært døveskolelærer i Trondheim og Holmestrand. G.m. Gudrun (Lille) Johnsen, f. 1902 i Eidanger. Barn: Ida Espolin, f. 1930. Tok avskjed i 1962 og bosatte seg som pensjonist på Sandløkka på Nøtterøy.

Odd Lillehaug 1962—. F. 1920 i Veldre, Ringsaker, cand. theol. 1951. G.m. Ester Nyborg, f. 1923 i Furnes. Form. i skolestyret.

Gårdsbestyrere:

Lars Åsenden var gårdsbestyrer hos Ørsted-Falck 1923—31, ved Hjemmet for Døve 1931—63. F. 1891 i Våle, d. 1978, g. 1915 m. Dordi Sælid fra Li i Botne, f. 1891 i Seljord, d. 1972. 6 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Asbjørn, f. 1915 i Våle, var 1941—53 forpakter hos Kaare Reitan (Askjem, bnr. 10, s. d.), kjøpte senere bnr. 1 på Ø. Flåtten (s. d., hvor personalia finnes). 2. Hans, f. 1917 i Våle, se N. Haugan, bnr. 13, med personalia. 3. Arne, f. 1921, sveiser, d. 1979, g.m. Vivi Berntsen fra Tønsberg, f. 1922, ektesk. oppløst. 4. Anna Margrethe, f. 1929, g.m. pølsemaker Hans Skjeggerød, f. 1923; bopel Ramnes. 5. Jens, f. 1932, maskinsjef, g.m. Bjørg Sondresen fra Sandefjord, f. 1932; bopel Sandefjord.

 

Hjemmet for Døve. Foto Widerøe's Flyveselskap.

 

Jakob Stein var gårdsbestyrer 1963—77. F. 1926, snekker, g.m. Signe Gerd Juvland, f. 1926 i Kviteseid; bopel nå Juvland ved Sukke. — Senere har flere vært midlertidig ansatt som bestyrere.

Gnr. 14, bnr. 1, 2 og 3 samt gnr. 13, bnr. 4, 5, 9 og 10 og gnr. 17, bnr. 5 og 6 har en samlet matrikkelskyld på mark 4,09. Eiendommen har i dag ca. 130 mål innmark, ca. 500 mål skog og ca. 30 mål annet areal.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 10 kuer, ungdyr, en del griser og høns. Avling: 10 t hvete, 40 t havre, 18 t poteter, 40 t kålrot, samt 140 lass høy.

 

Bruksnr. 2 (skyld mark 1,00). Kalt «Søndre Sukke».

Kristen Madsen 1834—41. F. 1774 i pl. Logne u. Stålerød, d. 1841, g.m. Anne Rolfsdatter, d. 1844, 75 år gl. De hadde tidligere vært husmannsfolk på Vestre Haugan. Barn: Maren Elisabet, f. 1801, d. 1876, g. 1818 m.

Jakob Olsen Stein 1841—61. Personalia, se under Stein, som han drev i mange år, men bodde sine siste år i Sukke, hvor han d. 1861, 67 år gl. Ved skjøte tgl. 1861 solgte han Sukke samt Orerønningen u. Møyland og part av Ambjørnrød, Torp, bnr. 10, til sønn

Kristen Jakobsen 1861—80. F. 1843, d. 1924 på Sjue, g. 1865 m. Olava Andrine Iversdatter fra Nøklegård, f. 1846, d. 1908. 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Elen Lovise, f. 1868, g. 1892 m. Lars Hansen Sjue, f. 1859, som hadde gård på Ilestad (s. d.), deretter på Sjue. 2. Jakob, f. 1871, g. 1899 m. Anna Othilie Hanssen, Nedre Grette i Sem, f. 1871; overtok svigerfarens gård på Grette (personalia, se Sem og Slagen Bygdebok, s. 163). 3. Elise Mathilde, f. 1874, g. 1899 m. styrmann Søren Nilsen, f. 1872 på Nøtterøy. 4. Ingvald, f. 1877, se Myre, bnr. 2, hvor personalia finnes. 5. Edvard Gustav, f. 1880 på Myre, eiendomsmegler i Skien, d. der 1931, g.m. Kristine Hansen. 6. Olaf, f. 1883 på Myre, d. 1963, skipstømmermann, arbeidet i mange år i Leith Harbour på Syd- Georgia; bodde en tid på Bjørnum i Sandar. Hustruen Elida, som var fra Sandar, d. ca. 1905. Kristen Jakobsen solgte Ambjørnrødparten (gnr. 58, bnr. 10) i 1862. Han flyttet til Myre, og solgte i 1880 bnr. 2 og Orerønningen til

Ivar Iversen 1880—ca. 93, gbr. og skredder. Hadde tidligere hatt gård på Østre Nøklegård (s. d., hvor personalia er inntatt). Ivar overlot ca. 1893 gårdsdriften til svigersønn

Thorvald Marthinsen ca. 1893—1912. F. 1871 på Langeli i Fon, d. 1956 på Furulund i Ramnes, skipstømmermann og gbr. Kom hit fra Herre-Skjelbred. G. 1893 m. Johanne Mathilde Iversdatter, f. 1862 på Nøklegård, d. 1947. 5 barn: 1. Ingvald Markus, f. 1894, d. 1978; personalia, se Myre, bnr. 19 (Åsly). 2. Margit Otilde, f. 1896, g.m. maskinsjef til sjøs Einar Næss; bopel Øvre Gokstad, Sandefjord. 3. Ingar, f. 1898, d. 1974, sjåfør, g.m. Gunvor Nilsen, f. 1903; bopel Oslo. 4. Hans Julius, f. 1902, kjøpmann; personalia, se Myre, bnr. 16 (Bjerke). 5. Morten Thorleif, f. 1905, d. 1979, kjøpmann, personalia, se Myre, bnr. 16 (Bjerke); var medlem av formannskapet 1946—47 og 1956—59, medlem av Andebu Sparebanks forstanderskap 1956—59, 1967—70 formann i Elverkets styre. Thv. Marthinsen flyttet til Solvang (se Myre, bnr. 8) og solgte ved skjøte tgl. 1912 bnr. 2 og Orerønningen (gnr. 17, bnr. 5) for kr. 11 250 til K. K. Bøe, Olaf Bøe og Martin Bjore, som året etter for kr. 8800 solgte videre til Erik Hansen. I 1913 ble utskilt bnr. 3 (Sukkeskogen), s. d. Hansen solgte igjen bnr. 2 og Orerønningen ved skjøte tgl. 1914 for kr. 6700 til Anton A. Sukke, eieren av bnr. r, som i 1917 for kr. 11 500 solgte til A/S Tønsberg Papirindustri. Videre som for bnr. 1 (se ovfr.).

 

Bruksnr. 3, Sukkeskogen (skyld 80 øre).

Dette skogstykke på ca. 270 mål ble utskilt fra bnr. 2 i 1913 og solgt til trelasthandler L. M. Christensen, Tønsberg, som i 1917 for kr. 20 000 solgte videre til A/S Tønsberg Papirindustri. I 1927 ble bnr. 3 kjøpt av konsul H. J. Ørsted-Falck, som i 1931 solgte videre til Hjemmet for Døve (se ovfr., bnr. 1).

Bnr. 2 og 3 ble i 1958 sammenføyd med bnr. 1 til «bnr. 1 (nytt nr.)».

INNHOLD

GÅRDSREGISTER