OM LORENS BERG-STIFTELSEN: 

Lorens Berg-stiftelsen er en lokalhistorisk stiftelse i tidligere Andebu kommune (nå Sandefjord kommune) i Vestfold.

Stiftelsens formål er å fremme lokalhistorisk arbeid i Andebu, og være ansvarlig for å digitalisere og oppdatere bygdebokas papirutgave, utgitt av Arne Gallis på 1970-tallet, gjennom dugnadsinnsats og være en nettportal for slikt arbeid i Andebu kommune. 

Stiftelsen er etablert av Andebu fortidslag, Andebu kommune, Andebu sparebank og Andebu brannkasse. Stiftelsen har sitt navn etter lokalhistorikeren og bygdebokforfatteren Lorens Berg

Stiftelsen ble etablert i 2008.

 

Den vesle grammatik (1894) Andebu: En Vestfold-bygds historie i 1600-aarene Til fotoarkiv
Andebu (1905) Andebu bygdebok (1970-tallet)  
Brunlanes (1911) Nye Andebu bygdebok  
Hedrum (1913)    
Tjølling (1915)    
Sandeherred (1918)    
Tjøme (1920)    
Nøtterøy (1922)    
Arbeidsveiledning lokalhistorie (1925)    
Stokke (1928)    

© Lorens Berg-stiftelsen 2023
Kontakt oss
Besøk oss på Facebook