Redaktør: Arne Gallis
Utgitt av Andebu kommune (nå en del av Sandefjord kommune) (1975, 1978 og 1982)


 

SØK I BYGDEBOKA:

 

Innhold
[FORSIDE BYGDEBOK] | [FORSIDE LORENS BERG-STIFTELSEN]

GÅRDSREGISTER

FORORD

INNLEDENDE ARTIKLER

HISTORISK INNLEDNING.
Av Arne Gallis

Den forhistoriske tid og bygdas oldtidsminner

Middelalderen

Fra reformasjonen til ca. 1940

Krig og tysk invasjon, Hjemmestyrkene (Milorg) i Andebu. Av Trygve Bakkeland

ADMINISTRATIV INNDELING. LITT HISTORIKK

DE GAMLE VEIENE

NÆRINGSVEIER

Jordbruket

Husdyr og husdyrstell

Setrer og seterliv

Melk og melkestell. Ysting og ysterier

Kverner

Husmennene og husmannslivet

Skogsdrift, sager og trelasthandel

Skogsarbeidet. Mest etter Ole Bråvoll

Jakt og skytteri. Fisking

Litt om landhandelen i Andebu før i tiden. Mest etter Ole Bråvoll

Andebus tilknytning til sjøen. Av Johan Liverød

Litt om selfangstlivet. Ved Ole Bråvoll (etter Kr. Kristoffersen Nøklegård)

GAMLE PLANTENAVN OG LITT OM HVA DE FORSKJELLIGE PLANTER BLE BRUKT TIL. Av Guri Gallis

BYGDEKUNST OG BYGDEHÅNDVERKERE

Litt om enkelte håndverk

Liste over håndverkere i Andebu inntil ca. 1900

KIRKER OG PRESTER

Andebu hovedkirke

Høyjord stavkirke

Kodal kirke

Prester i Andebu. Av Helge Wåle

FRA BYGDAS STYRE OG STELL

BYGGESKIKK. Ved Guri Gallis

Bygningene på Andebu prestegård

SKOLEVESENET I ANDEBU INNTIL CA. 1900

Lærere i Andebu fram til ca. 1900

ANNEN OPPLÆRING I BYGDA

TREKK FRA DET RELIGIØSE LIV

FOLKEMINNER Ved Guri Gallis

Folkelige visdomsord

Skikker og truer

Trekk fra arbeidslivet før i tiden

PRØVER PÅ ANDEBU-MÅLET. Tekstene etter Anton Bjørndal, oppskrevet av Arne Gallis

MINNEVERDIGE HENDELSER I GAMMEL TID

HISTORIER OM SÆRPREGEDE ANDEBU-PERSONLIGHETER

LITT LAGSHISTORIE


Innhold
Gårdsregister


Denne digitaliserte utgaven av Andebu bygdebok
er utgitt av Lorens Berg-stiftelsen.
© 2008

Tilrettelagt for internett og CD-ROM  av
Bygdebok Service
bygdebok@online.no